Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM

1. Chức năng - Nhiệm vụ

2. Danh sách cán bộ

 

STT Họ và tên Chức danh Liên lạc Chuyên ngành
1

Nguyễn Minh Quang

(Phụ trách trại)

  minhquang@hcmuaf.edu.vn Trồng trọt
  các cộng tác viên...      

                                                                   

Số lần xem trang : :3419
Nhập ngày : 28-02-2013
Điều chỉnh lần cuối :

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường và Tài nguyên

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu chín một bốn tám

Xem trả lời của bạn !