Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

Họ và tên:

TRẦN ĐÌNH HƯƠNG

Năm sinh:

1967

Học vị:

Kỹ sư

Chuyên ngành:

Công nghệ Hóa và Thực phẩm

Chức vụ:

Phụ trách phòng Quản lý Tổng hợp

Điện thoại:

08 37220294 – 0918 404 729

Email:

tdhuong@hcmuaf.edu.vn

trandinhhuong196@gmail.com

 Các công trình khoa học đã công bố
- Trần Đình Hương, Phạm Thành Quân, Lê Minh Hoàng, 2008. Khảo sát dư lượng Streptomycine trong mật ong bằng phương pháp Elisa. Tạp chí Hóa học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, số 5A – 2008, trang 46.

Số lần xem trang : :4154
Nhập ngày : 02-07-2013
Điều chỉnh lần cuối :10-12-2013

Thủ tướng nói về tiềm năng phát triển dược liệu của Việt Nam(13-04-2017)

Lịch học nội quy PTN T3/2015(18-03-2015)

Nguyễn Bảo Quốc(16-09-2013)

Lê Đình Đôn(30-07-2013)

Phùng Võ Cẩm Hồng(13-07-2013)

Trịnh Thị Phi Ly(12-07-2013)

Huỳnh Văn Biết(12-07-2013)

Trần Thị Thu Hà(12-07-2013)

Võ Thị Thúy Huệ(12-07-2013)

Phan Đặng Thái Phương(12-07-2013)

Phạm Hồng Đức Phước(12-07-2013)

Bùi Minh Trí(12-07-2013)

Nguyễn Thị Hiền(02-07-2013)

Đỗ Thị Diễm My(02-07-2013)

Trần Ngọc Hùng(02-07-2013)

Văn Ngọc Dung(02-07-2013)

Nguyễn Lê Trúc Phương(02-07-2013)

Nên coi đạo văn là tệ nạn xã hội (trích Tuổi trẻ mobile 03/06/2012)(06-06-2012)

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SINH VÀ MÔI TRƯỜNG(20-01-2010)

Phân tích kim loại nặng, acid amin, toxic và một số chất khác(21-04-2009)

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường và Tài nguyên

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám một một không hai

Xem trả lời của bạn !