Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

Họ và tên:

VĂN NGỌC DUNG

Năm sinh:

1982

Học vị:

Thạc sỹ

Chuyên ngành:

Sinh học Phân tử

Điện thoại:

08 37220294

Email:

vanngocdung@hcmuaf.edu.vn

vanthaingocdung@yahoo.com

 Các công trình khoa học đã công bố
Tran T. Dan, Nguyen T. Toan, Nguyen T.H. Diem, Van N. Dung, Vo K. Hung, Ngo B. Duy, Do T. Duy, Nguyen T.T. Nam, Nguyen T. P. Ninh, Le H. Ngoc, 2013. Comparision of one-dose vaccine versus two-dose vaccine against porcine circle virus type 2 in piglets, The 6th Asian Pig Veterinary Society Congress - APVS 2013, Viet Nam, 22 - 25 September.

Số lần xem trang : :4054
Nhập ngày : 02-07-2013
Điều chỉnh lần cuối :10-12-2013

Thủ tướng nói về tiềm năng phát triển dược liệu của Việt Nam(13-04-2017)

Lịch học nội quy PTN T3/2015(18-03-2015)

Nguyễn Bảo Quốc(16-09-2013)

Lê Đình Đôn(30-07-2013)

Phùng Võ Cẩm Hồng(13-07-2013)

Trịnh Thị Phi Ly(12-07-2013)

Huỳnh Văn Biết(12-07-2013)

Trần Thị Thu Hà(12-07-2013)

Võ Thị Thúy Huệ(12-07-2013)

Phan Đặng Thái Phương(12-07-2013)

Phạm Hồng Đức Phước(12-07-2013)

Bùi Minh Trí(12-07-2013)

Nguyễn Thị Hiền(02-07-2013)

Đỗ Thị Diễm My(02-07-2013)

Trần Ngọc Hùng(02-07-2013)

Nguyễn Lê Trúc Phương(02-07-2013)

Trần Đình Hương(02-07-2013)

Nên coi đạo văn là tệ nạn xã hội (trích Tuổi trẻ mobile 03/06/2012)(06-06-2012)

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SINH VÀ MÔI TRƯỜNG(20-01-2010)

Phân tích kim loại nặng, acid amin, toxic và một số chất khác(21-04-2009)

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường và Tài nguyên

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn sáu ba chín bảy

Xem trả lời của bạn !