Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM

 

Họ và tên:

BÙI MINH TRÍ


Năm sinh:

1966

Học vị:

Tiến sĩ

Ngành/ Chuyên ngành:

Sinh lý học thực vật

Chức vụ:

Trưởng Bộ môn

Email:

buiminhtri@hcmuaf.edu.vn

buiminhtri@gmail.com

Hướng nghiên cứu:
Các công trình khoa học đã công bố:
1. Trần Thị Thu Hà, Bùi Minh Trí, Bùi Cách Tuyến, 2012. Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng và liều lượng đạm đến khả năng sinh trưởng, phát triển và hàm lượng dầu và thành phần các acid béo trong hạt Crambe (Crambe abissinica). Tạp chí KHKT Nông Lâm Nghiệp – ĐH Nông Lâm Tp. HCM. Số 1/2012.
2. Trần Thị Thanh Hiền, Bùi Minh Trí, Bùi Trang Việt, 2012. Phân tích sự tăng trưởng và tích lũy chất dự trữ trong cỏ cây cỏ gấu (Cyperus esculentus L.) Tạp chí KHKT Nông Lâm Nghiệp – ĐH Nông Lâm Tp. HCM. Số2/2012.
3. Nguyễn Văn Vinh, Bùi Minh Trí, Hyeun Jong Bae. Đánh giá chất lượng một số loại rơm rạ, trấu và ảnh hưởng của kỹ thuật tiền xử lý nhằm chuyển hóa thành cồn sinh học, 2012. Tạp chí KHKT Nông Lâm Nghiệp – ĐH Nông Lâm Tp. HCM. Số 3/2012.
 

Số lần xem trang : :4992
Nhập ngày : 12-07-2013
Điều chỉnh lần cuối :29-07-2013

Thủ tướng nói về tiềm năng phát triển dược liệu của Việt Nam(13-04-2017)

Lịch học nội quy PTN T3/2015(18-03-2015)

Nguyễn Bảo Quốc(16-09-2013)

Lê Đình Đôn(30-07-2013)

Phùng Võ Cẩm Hồng(13-07-2013)

Trịnh Thị Phi Ly(12-07-2013)

Huỳnh Văn Biết(12-07-2013)

Trần Thị Thu Hà(12-07-2013)

Võ Thị Thúy Huệ(12-07-2013)

Phan Đặng Thái Phương(12-07-2013)

Phạm Hồng Đức Phước(12-07-2013)

Nguyễn Thị Hiền(02-07-2013)

Đỗ Thị Diễm My(02-07-2013)

Trần Ngọc Hùng(02-07-2013)

Văn Ngọc Dung(02-07-2013)

Nguyễn Lê Trúc Phương(02-07-2013)

Trần Đình Hương(02-07-2013)

Nên coi đạo văn là tệ nạn xã hội (trích Tuổi trẻ mobile 03/06/2012)(06-06-2012)

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SINH VÀ MÔI TRƯỜNG(20-01-2010)

Phân tích kim loại nặng, acid amin, toxic và một số chất khác(21-04-2009)

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường và Tài nguyên

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm một bảy tám tám

Xem trả lời của bạn !