Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM

Ngày 12 tháng 9 năm 2013, Lãnh đạo công ty TNHH An Hiển và Viện đã thiết lập quan hệ hợp tác phát triển các Quy trình kỹ thuật canh tác rau sạch, sản xuất và cung cấp giá thể phù hợp cho cây trồng trong điều kiện nhà lưới. Hoạt động nghiên cứu về canh tác rau an toàn của sinh viên ngành Công nghệ Sinh học sẽ được đầu tư bởi Công ty dựa trên mô hình nhà lưới giá thành phù hợp và điều khiển linh hoạt. Công ty sẽ đầu tư xây dựng nhà lưới trồng rau an toàn với diện tích ban đầu 1.000m2 và Viện sẽ xây dựng quy trình canh tác phù hợp nhằm hoàn thiện mô hình sản xuất rau sạch an toàn cho người sử dụng có giá thành phù hợp.

Số lần xem trang : :3873
Nhập ngày : 16-09-2013
Điều chỉnh lần cuối :

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường và Tài nguyên

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm hai sáu bốn một

Xem trả lời của bạn !