Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM

1. Chức năng - Nhiệm vụ

Tham gia giảng dạy các môn học liên quan đến Công nghệ Sinh học Thực vật
Thực hiện các đề tài, dự án, nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực liên quan
Liên kết đào tạo, thực hiện đề tài, dự án với các trường đại học trong và ngoài nước
 
2. Danh sách cán bộ
STT
Họ và tên (chức vụ)  Học vị
Địa chỉ email liên lạc Ngành, chuyên ngành và Cv khoa học
1

Bùi Minh Trí

 (Trưởng Bộ môn)

Tiến sĩ bmtri@hcmuaf.edu.vn Sinh lý học Thực vật
2

Phạm Hồng Đức Phước

Tiến sĩ phdphuoc@hcmuaf.edu.vn  Sinh lý học Thực vật
3

Võ Thị Thúy Huệ

Thạc sĩ thuyhue@hcmuaf.edu.vn  Nông học/ Vi sinh
4

Trần Thị Thu Hà

Thạc sĩ
tranthithuha@hcmuaf.edu.vn  Nông học/chọn giống
5

Phan Đặng Thái Phương

Tiến sĩ
thaiphuong@hcmuaf.edu.vn  Di truyền chọn giống thực vật
6

Lâm Ngọc Hạnh

Nghiên cứu sinh hanhln@hcmuaf.edu.vn Công nghệ sinh học/Bệnh học thực vật
7

Nguyễn Thị Phương Dung

Nghiên cứu sinh   Công nghệ sinh học
3. Định hướng nghiên cứu 

 

Số lần xem trang : :6462
Nhập ngày : 13-01-2009
Điều chỉnh lần cuối :04-12-2017

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường và Tài nguyên

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín bảy năm hai không