Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM

1. Chức năng - Nhiệm vụ

 

2. Danh sách cán bộ

STT
Họ và tên
Học vị
Địa chỉ email liên lạc
Ngành/Chuyên ngành
1
Tiến sĩ
phamductoan@hcmuaf.edu.vn
Nông học/CNSH giống cây trồng
2

Huỳnh Đăng Sang

 Kỹ sư
dangsang0407@gmail.com
Công nghệ sinh học/Bệnh thủy sản 
3
 Kỹ sư
phtin@hcmuaf.edu.vn
Công nghệ sinh học/Nấm ăn và nấm dược liệu 

 

Số lần xem trang : :4298
Nhập ngày : 30-08-2012
Điều chỉnh lần cuối :27-06-2014

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường và Tài nguyên

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai một sáu bảy tám

Xem trả lời của bạn !