Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

   THÔNG BÁO SỐ 1
 

Về việc tổ chức Hội nghị Bảo vệ thực vật toàn quốc 2015

 “Quản lý bền vững dịch hại nông nghiệp”


Hội nghị Bảo vệ Thực vật toàn quốc năm 2015 sẽ được tổ chức vào ngày 06 tháng 11 năm 2015 tại Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Trường (1955 - 2015). Ban tổ chức hội nghị trân trọng kính mời các nhà khoa học, các nhà quản lý nông nghiệp, công ty hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ thực vật, phân bón sinh học tham dự hội nghị đóng góp kết quả nghiên cứu hướng tới phát triển nền nông nghiệp bền vững và an toàn sinh học.

1. Thành phần tổ chức hội nghị

               1.1. Đơn vị tổ chức

               -         Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.

-         Hội Khoa học Kỹ thuật Bảo vệ Thực vật Việt Nam.

1.2. Ban cố vấn

-         GS.TS. Bùi Cách Tuyến, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

-         PGS.TS. Nguyễn Hay, Hiệu trưởng Trường ĐHNL Tp.HCM

-         PGS.TS. Phạm Văn Dư, Phó Cục trưởng, Cục trồng trọt, Bộ NN và PTNT

-         PGS. TS. Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật

-         Ông Nguyễn Quang Hiếu, Tổng thư ký Hội Bảo vệ thực vật VN

1.3. Ban tổ chức

-         PGS.TS. Dương Duy Đồng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHNL Tp.HCM

-         GS.TS. Nguyễn Thơ, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ thực vật Việt Nam

-         GS.TS. Vũ Triệu Mân, Chủ tịch Hội NC Bệnh hại Thực vật Việt Nam

-         PGS.TS. Lê Đình Đôn, Viện trưởng Viện NC CNSHMT, Trường ĐHNL Tp.HCM

-         TS. Nguyễn Văn Hòa, Viện trưởng Viện cây ăn quả miền Nam

  1.4. Ban Khoa học

-        GS.TS. Phạm Văn Biên, Hội Sinh học Tp.HCM

-        PGS.TS. Bùi Văn Miên, Trưởng phòng QLNCKH, Trường ĐHNL Tp. HCM

-        PGS.TS. Trần Văn Hai, Trường Đại học Cần Thơ

-        PGS.TS. Phạm Văn Kim, Trường Đại học Cần Thơ

-        PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Trường, Trường ĐH Nông Lâm Huế

-        TS. Võ Thị Thu Oanh, Trường ĐHNL Tp.HCM

-        TS. Lê Thị Diệu Trang, Trường ĐHNL Tp.HCM

-        TS. Nguyễn Bảo Quốc, Trường ĐHNL Tp.HCM

-        TS. Trịnh Xuân Hoạt, Viện Bảo vệ Thực vật

-        TS. Nguyễn Văn Nam, Trường ĐH Tây Nguyên

-        TS. Phan Văn Tương, Trung tâm KĐ KN thuốc BVTV phía Nam

-        TS. Hồ Văn Chiến, Trung tâm BVTV phía Nam

-        TS. Hà Viết Cường, Học Viện Nông nghiệp Việt Nam

   1.5. Ban Thư ký

-        ThS. Lê Cao Lượng, Trường ĐHNL Tp.HCM

-        TS. Nguyễn Vũ Phong, Trường ĐHNL Tp.HCM

-        ThS. Võ Thị Thúy Huệ, Trường ĐHNL Tp.HCM

-        ThS. Trần Thị Thu Hà, Trường ĐHNL Tp.HCM

-        ThS. Lê Hồng Thủy Tiên, Trường ĐHNL Tp.HCM

-        ThS. Phùng Minh Lộc, Trung tâm KĐ KN thuốc BVTV phía Nam

  2. Thời gian, địa điểm và nội dung Hội nghị:

Thời gian: ngày 06 tháng 11 năm 2015

Địa điểm: Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung Hội nghị: Tập trung vào những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực bảo vệ thực vật toàn quốc.

3. Đối tượng và hình thức tham gia Hội nghị

3.1. Đối tượng tham gia

Tất cả các nhà khoa học, cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp, bà con nông dân, sinh viên, học viên sau đại học trong cả nước quan tâm đến mục tiêu và nội dung của Hội nghị, được Ban Tổ chức trân trọng mời tham dự, tham gia báo cáo tại Hội nghị.

3.2. Hình thức tham gia

- Báo cáo chuyên đề: Các báo cáo sau khi được Ban Khoa học thẩm định về nội dung sẽ được phân vào các tiểu ban và mời trình bày tại Hội nghị dưới dạng báo cáo hội trường được mời (invited speaker), báo cáo hội trường (oral) và báo cáo treo (poster).

- Các báo cáo treo (poster) sẽ được Ban Tổ chức và Ban Khoa học chấm để chọn 03 (ba) báo cáo trình bày tốt nhất để trao giấy khen của Hội nghị.

3.3. Tài liệu xuất bản của hội nghị

- Tập Kỷ yếu Hội nghị: Tất cả các báo cáo được Ban Khoa học chấp thuận tham gia Hội nghị đều được đăng tóm tắt trong cuốn Kỷ yếu của Hội nghị. Kỷ yếu được cung cấp tại Hội nghị cho đại biểu có đóng lệ phí tham dự.

- Các bài báo cáo tham gia Hội nghị sẽ được phản biện bởi các chuyên gia trong từng lĩnh vực và xuất bản dưới dạng chuyên san của Tạp chí Khoa học Nông Lâm Nghiệp khi có sự đồng ý của tác giả và nhóm tác giả.

3.4. Đăng ký tham dự hội nghị

Đăng ký tham dự hội nghị bằng cách gửi Phiếu đăng ký (đính kèm Thông báo số 1) và phí đăng ký cho Ban thư ký Hội nghị (sẽ thông tin chi tiết ở Thông báo số 2).

3.5. Thời gian đăng ký

Người có bài báo cáo tại hội nghị:

-         Hạn cuối nhận tóm tắt: ngày 06/7/2015

-         Hạn cuối nhận bài toàn văn: ngày 10/08/2015.

-     Hạn cuối đăng ký tham dự hội nghị: 20/10/2015

Thông báo số 2:

-      Sẽ được gởi vào tháng 4/ 2015

-      Nội dung: thể lệ bài viết, bài báo cáo, poster và chương trình chi tiết của Hội nghị.

Thông tin về Hội nghị:

Thông tin về Hội nghị sẽ được cập nhật thường xuyên trên trang web http://www.ribe.hcmuaf.edu.vn

  Mọi chi tiết về Hội nghị, vui lòng liên hệ:

  Thường trực Ban thư ký Hội nghị

1.      TS. Nguyễn Vũ Phong, email: nvphong@hcmuaf.edu.vn

2.      ThS. Võ Thị Thúy Huệ, email: thuyhue@hcmuaf.edu.vn

3.      ThS. Lê Cao Lượng, email: lecaoluong@hcmuaf.edu.vn

                                                      TM. BAN TỔ CHỨC

 

 
 

 

 

                                                         PGS.TS. Dương Duy Đồng

                                                       Phó Hiệu trưởng, Trường ĐH Nông Lâm Tp. HCM


 

 

Số lần xem trang : :7904
Nhập ngày : 31-03-2015
Điều chỉnh lần cuối :11-06-2015

Thư cám ơn (03-12-2015)

THÔNG BÁO SỐ 3(03-08-2015)

THÔNG BÁO SỐ 2(11-06-2015)

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường và Tài nguyên

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba năm tám không một

Xem trả lời của bạn !