Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

             TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 08.38966780 – Website: http://www.hcmuaf.edu.vn

HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT BẢO VỆ THỰC VẬT VIỆT NAM

Số 149, Hồ Đắc Di, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

ĐT: 04.35331386 – Email: vnppa@fpt.vn

                                                                                                                                                        
                                                                                              
TP.  Hồ Chí Minh, ngày 24  tháng 5 năm 2015

 

THÔNG BÁO SỐ 2

  Hội nghị Bảo vệ Thực vật Toàn quốc 2015

 “Quản lý bền vững dịch hại nông nghiệp”

 

 

Hội nghị Bảo vệ Thực vật toàn quốc năm 2015 sẽ được tổ chức vào ngày 06 tháng 11 năm 2015 tại Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Trường (1955 - 2015). Ban Tổ chức Hội nghị trân trọng kính mời các nhà khoa học, các nhà quản lý nông nghiệp, công ty hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ thực vật, phân bón sinh học tham dự hội nghị đóng góp kết quả nghiên cứu hướng tới phát triển nền nông nghiệp bền vững và an toàn sinh học.

1. Thời gian, địa điểm

 

Thời gian: ngày 06 tháng 11 năm 2015

Địa điểm: Hội trường Cát Tường, Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh.                  

2.  Chương trình Hội nghị

 

            07g30-08g15: Tiếp đón đại biểu

08g15-08g30: Phát biểu khai mạc Hội nghị

08g30-12g30: Báo cáo khoa học và thảo luận tại các tiểu ban chuyên ngành

12g30-13g00: Phát biểu tổng kết và bế mạc Hội nghị

13g00-15g00: Liên hoan

3. Hình thức trình bày báo cáo và bài viết tham gia Hội nghị

3.1. Hình thức trình bày báo cáo

 

 

-         Báo cáo tại hội trường (oral): trình bày dạng Power Point, thời gian báo cáo là 10 phút

-         Báo cáo treo tường (poster): nội dung bao gồm tên bài, tác giả, địa chỉ liên lạc, mục tiêu, phương pháp, kết quả, kết luận. Kích thước của poster là 80cm x 120cm (khổ A0).

3.2. Hình thức trình bày bài viết

 

-         Tóm tắt bài báo khoa học gửi đăng trong Kỷ yếu của Hội nghị bao gồm tựa đề, tên tác giả, địa chỉ liên lạc, mục tiêu, phương pháp, kết quả. Nội dung của tóm tắt trình bày không quá 200 -250 chữ.

-         Bài báo khoa học toàn văn trình bày theo định dạng của Tạp chí Khoa học Nông Lâm Nghiệp – Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh (đính kèm theo thông báo này). Bài báo sẽ được gửi 2 phản biện để thẩm định bài trước khi được đăng trên Tạp chí Khoa học Nông Lâm Nghiệp – Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh số 01/2016.

Tất cả hình thức trình bày cỡ chữ 12, Times New Roman.  Xin vui lòng gửi về cho Ban thư ký Hội nghị theo địa chỉ: bvtv2015@gmail.com

4. Đăng ký tham dự Hội nghị

4.1. Thời gian đăng ký

 

 

-         Hạn cuối nhận tóm tắt bài báo khoa học gửi đăng Kỷ yếu Hội nghị: ngày 20 tháng 7 năm 2015

-         Hạn cuối nhận toàn văn bài báo khoa học gửi đăng Tạp chí: ngày 10 tháng 8 năm 2015

-         Hạn cuối nhận đăng ký trình bày kết quả nghiên cứu tại Hội nghị (oral và poster): ngày 15 tháng 10 năm 2015.

-         Hạn cuối nhận đăng ký tham dự Hội nghị: ngày 30 tháng 10 năm 2015

 Vui lòng gửi phiếu Đăng ký Tham dự Hội nghị  về cho Ban Thư ký Hội nghị (download tại: Thong bao so 2_ Hoi nghi BVTV 2015.doc)

4.2. Phí tham dự

  -     Phí tham dự Hội nghị là 400.000 đồng/người (chi phí bao gồm: Kỷ yếu Hội nghị, tiệc trà 

        và liên hoan). Đối với sinh viên và học viên cao học, phí tham dự là 200.000 đồng/người (chi   

 

 

        phí bao gồm tiệc trà và liên hoan).

    -     Phí gửi bài đăng Tạp chí Khoa học Nông Lâm Nghiệp – Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ    

 

         Chí Minh là 600.000 đồng/bài (chưa bao gồm chi phí in màu, nếu có)

 

Tài khoản nộp phí: 31410001958394, ngân hàng BIDV, chi nhánh Đông Sài Gòn.

 

Chủ tài khoản: Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường.

Thông tin về Hội nghị sẽ được cập nhật thường xuyên tại trang web http://www.ribe.hcmuaf.edu.vn

 

Mọi chi tiết về Hội nghị, vui lòng liên hệ:

Thường trực Ban Thư ký Hội nghị

 

 

1.      TS. Nguyễn Vũ Phong, email: nvphong@hcmuaf.edu.vn

2.      ThS. Võ Thị Thúy Huệ, email: thuyhue@hcmuaf.edu.vn

3.      ThS. Lê Cao Lượng, email: lecaoluong@hcmuaf.edu.vn

 

                                                                                               TM. BAN TỔ CHỨC

 

 

 

 

 

                                                                       


 

 

           

 

 

 

Số lần xem trang : :4945
Nhập ngày : 11-06-2015
Điều chỉnh lần cuối :03-08-2015

Thư cám ơn (03-12-2015)

THÔNG BÁO SỐ 3(03-08-2015)

HỘI NGHỊ BẢO VỆ THỰC VẬT TOÀN QUỐC 2015 (31-03-2015)

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường và Tài nguyên

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín ba hai không năm

Xem trả lời của bạn !