Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM

 Khóa học nhằm cung cấp một số kiến thức cơ bản trong việc thu thập, tách dòng, bảo tồn và ứng dụng của nấm Đông Trùng Hạ Thảo và vi khuẩn Bacillus Thuringiensis trong khu vực Châu Á và Việt Nam.

Đơn vị tổ chức: Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường, Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh cộng tác cùng Trung tâm Quốc gia về Công nghệ Sinh học và Kỹ thuật Di truyền Thái Lan (BIOTEC)

Thông tin liên hệ khóa học, email liên hệ: duyenbiotech@gmail.com

Thời gian đăng ký khóa học từ ngày thông báo đến ngày 1 tháng 10 năm 2016


 

 

 

 

Số lần xem trang : :725
Nhập ngày : 11-09-2016
Điều chỉnh lần cuối :05-10-2016

Thông báo chiêu sinh

Khoá huấn luyện quốc tế về chẩn đoán phân tử bệnh hại cây trồng (11-01-2017)

Khóa học quốc tế về kỹ thuật phòng thí nghiệm trong khoa học động vật (khóa học tổ chức vào ngày 3-4, tháng 10, năm 2016) (05-09-2016)

Thông báo mở lớp đào tạo Kỹ thuật nuôi trồng nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris (10-12-2015)

Viet Nam LAMP Technique 2015 - ICGEB(29-09-2014)

Phiếu đăng ký tham dự các khoá học(21-08-2014)

Ứng dụng một số kỹ thuật sắc ký lỏng cao áp (HPLC) trong phân tích thực phẩm - dược phẩm(21-08-2014)

Kỹ thuật quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS) - Ứng dụng phân tích kim loại trong thực phẩm - môi trường(21-08-2014)

Kỹ thuật Phân lập, định danh và nhân sinh khối vi sinh vật có ích (07-07-2014)

Thông báo Lớp Kỹ thuật Realtime PCR xác định nguồn gốc sinh vật, sinh vật chuyển gen, phát hiện tác nhân gây bệnh (30-06-2014)

Thông báo Lớp Kỹ thuật Realtime PCR (30-06-2014)

Thông báo Lớp Nấm ăn và Dược liệu (26-06-2014)

Thông báo Khóa đào tạo Kỹ thuật phân tích vi sinh vật trong thực phẩm (14/10/2013- 26/10/2013)(26-09-2013)

Thông báo Khóa đào tạo Kỹ thuật phân lập và định danh vi nấm (14/10/2013-26/10/2013)(26-09-2013)

Chiêu sinh lớp Chẩn đoán bệnh cây trồng (19-08-2013)

Chiêu sinh lớp Kỹ thuật phân tích vi sinh (14-06-2013)

Chiêu sinh các lớp Hệ thống quản lý chất lượng T11/2012(01-11-2012)

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường và Tài nguyên

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám một sáu chín hai