Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

 

Số lần xem trang : :503
Nhập ngày : 21-09-2016
Điều chỉnh lần cuối :21-09-2016

Thông báo chương trình học bổng của SEARCA (10-10-2016)

Mô hình trồng rau thủy canh đoạt giải nhất(23-09-2013)

(23-09-2013)

Vitamin E trên rau ngót (20-08-2013)

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường và Tài nguyên

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba hai không chín tám

Xem trả lời của bạn !