Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM

 Khóa học nhằm cung cấp một số kiến thức cơ bản trong việc thu thập, tách dòng, bảo tồn và ứng dụng của nấm Đông Trùng Hạ Thảo và vi khuẩn Bacillus Thuringiensis trong khu vực Châu Á và Việt Nam.

Đơn vị tổ chức: Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường, Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh cộng tác cùng Trung tâm Quốc gia về Công nghệ Sinh học và Kỹ thuật Di truyền Thái Lan (BIOTEC)

Thông tin liên hệ khóa học, email liên hệ: duyenbiotech@gmail.com

Thời gian đăng ký khóa học từ ngày thông báo đến ngày 1 tháng 10 năm 2016


 

 

 

 Một số thông tin liên quan đến lớp học được đính kèm theo sau:

 

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường và Tài nguyên

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy năm bốn bảy ba