RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT

 

KU Exchange student/Research Student/Summer school, 2019, please see in more detail /data/file/Phi_u%20__ng%20k%C3%AD%20d_%20tuy_n%20KU2019.doc; and /data/file/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%20Ch__ng%20tr%C3%ACnh%20trao%20__i%20KU2019.pdf

Page count : :420
Created : 13-09-2018
Last modify :13-09-2018

Education information

Web links

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường và Tài nguyên

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu không bốn năm sáu

Xem trả lời của bạn !