Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University
1. Chức năng - Nhiệm vụ
- Tham gia giảng dạy các môn học liên quan đến Công nghệ Thực phẩm - Dược phẩm
- Thực hiện các đề tài, dự án, nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực liên quan
- Liên kết đào tạo, thực hiện đề tài, dự án với các trường đại học trong và ngoài nước
 
2. Danh sách cán bộ
 
STT Họ và tên Học vị
Địa chỉ email liên lạc Ngành, chuyên ngành, Cv khoa học
1
Thạc sĩ
hongpvc@hcmuaf.edu.vn
Hóa thực phẩm (lý lịch khoa học theo đường link kèm theo)
2
Thạc sĩ
ntdien@hcmuaf.edu.vn
Công nghệ sinh học/Sinh hóa Môi trường
3
Tiến sĩ
loan.caothithanh@hcmuaf.edu.vn
 
Công nghệ sinh học/thực phẩm (lý lịch khoa học theo đường link kèm theo)

 

 

Số lần xem trang: 12125
Điều chỉnh lần cuối: 16-09-2020

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường và Tài nguyên

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy hai tám năm một

Xem trả lời của bạn !