Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University
 
Tuyển sinh viên (2 sinh viên/năm), học viên cao học (1-2 học viên/năm), nghiên cứu sinh (1 nghiên cứu sinh) tham gia vào dự án “Nghiên cứu bệnh trên các loại lan rừng Việt Nam".
Nguồn kiến thức: Bảo vệ thực vật, Sinh học, Công nghệ Sinh học, Cảnh quan Hoa viên
Phương pháp bệnh cây thường quy và sinh học phân tử, Hóa chất và dụng cụ được miễn phí trong suốt quá trình nghiên cứu.
Địa điểm: Phòng chẩn đoán bệnh cây thuộc Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường
Kết quả mong đợi:
03 bài báo khoa học trong Tạp chí chuyên ngành
01 bài báo quốc tế trong Tạp chí có chuẩn Q 3- 4
02 Báo cáo khoa học trong nước và khu vực
Email liên hệ: vtthuyhue@gmail.com

Số lần xem trang: 73
Điều chỉnh lần cuối: 21-06-2022

Thông báo

Thông báo tổ chức hội thảo GBAC (Genome Biology for Agriculture and Conservations) (21-06-2022)

Thông báo về việc tổ chức lớp học nội quy PTN và tập huấn PCCC (02-06-2022)

Thông báo về việc tổ chức lớp học nội quy PTN và tập huấn PCCC (25-04-2022)

Thông báo về việc tổ chức lớp học nội quy PTN và tập huấn PCCC (08-03-2022)

Thông báo về việc tổ chức lớp học nội quy PTN và tập huấn PCCC (01-03-2022)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GỬI MẪU VÀ NHẬN KẾT QUẢ PHÂN TÍCH (12-10-2021)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM THỜI NGƯNG NHẬN MẪU PHÂN TÍCH (08-07-2021)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GỬI MẪU VÀ NHẬN KẾT QUẢ PHÂN TÍCH (05-06-2021)

Thông báo về việc tổ chức lớp học nội quy PTN và tập huấn PCCC vào lúc 13h30, thứ 3, ngày 01.12.2020, Địa điểm: phòng họp nhà A2 - Viện NC CNSH & MT (11-10-2019)

Thông báo về việc tổ chức lớp học nội quy PTN và tập huấn PCCC vào lúc 8h30, thứ 6, ngày 11.10.2019, Địa điểm: phòng họp nhà A2 - Viện NC CNSH & MT (11-03-2019)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường và Tài nguyên

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba chín ba tám sáu

Xem trả lời của bạn !