RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT

Web links

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Research Institute of Biotechnology and Environment - RIBE - Linh Trung ward, Thu Duc district, Ho Chi Minh city, Vietnam - Phone: 08-8972262 - 7220294

Mời bạn đặt câu hỏi !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên   Email /Fb/Điện thoại:
Nội dung:

Số xác nhận : eight four eight zero five

Xem trả lời của bạn !