Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University
  1. Viện trưởng: 

    
Họ và tên:
HUỲNH VĂN BIẾT
Năm sinh:
1977
Học vị:
Tiến sĩ
Ngành/ Chuyên ngành:
Sinh thái, sinh lý hóa phân tử/ Khoa học Sinh học và Môi trường
Điện thoại di động:
0932056277
Email:
hvbiet@hcmuaf.edu.vn

 
 
2. Phó Viện trưởng: 
    
Họ và tên:
Năm sinh:
1973
Học vị:
Tiến sĩ
Ngành/ Chuyên ngành:
Công nghệ Hóa/ Hóa thực phẩm/ Công nghệ Sinh học
Điện thoại di động:
0913111606
Email:
hongpvc@hcmuaf.edu.vn
 

Số lần xem trang: 2561
Điều chỉnh lần cuối: 12-04-2024

Ban lãnh đạo Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường nhiệm kỳ 2021 - 2023 (18-09-2021)

Ban lãnh đạo Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường nhiệm kỳ 2012 - 2021 (21-03-2012)

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba ba ba không năm

Xem trả lời của bạn !