Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

 1. Chức năng - Nhiệm vụ

 

2. Tiềm lực nghiên cứu và giảng dạy của cán bộ

 

STT

Họ và tên

Đơn vị gốc

Học hàm/ học vị

Ngạch/Chuyên ngành đào tạo

Loại hợp đồng

Ghi chú

1

Huỳnh Văn Biết 

Viện NCCNSH&MT

Tiến sĩ

GV/Sinh học phân tử

Làm việc

Trưởng bộ môn 

2

Lê Thị Diệu Trang

Viện NCCNSH&MT

Tiến sĩ

GV/Sinh học phân tử

Làm việc

Quản lý kỹ thuật 

3

Nguyễn Thị Vân Khanh

Viện NCCNSH&MT

Thạc sĩ

NCV/Khoa học cây trồng

Làm việc

  

4

 Huỳnh Đăng Sang 

Viện NCCNSH&MT

Thạc sĩ

NCV/Công nghệ sinh học

Làm việc

Nghiên cứu sinh tại Úc 

5

Trương Quang Toản

Viện NCCNSH&MT

Thạc sĩ

NCV/Công nghệ sinh học

Lao động

 

6

Lê Hoàng Độ

Viện NCCNSH&MT

Kỹ sư

NCV/Công nghệ sinh học

Lao động

 

7

Phan Đặng Thái Phương

Khoa KHSH

Tiến sĩ

GV/Chọn giống

 

Cộng tác viên

8

Nguyễn Bảo Quốc

Thư viện

PGS. TS

GV/Bệnh học

 

Cộng tác viên

9

Phạm Đức Toàn

P. ĐTSĐH

Tiến sĩ

GV/Nông học

 

Cộng tác viên

10

Nguyễn Ngọc Tấn

Khoa KHSH

Tiến sĩ

GV/Chăn nuôi

 

Cộng tác viên

 

 
 
 
 

 

Số lần xem trang: 2320
Điều chỉnh lần cuối: 17-01-2024

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai năm bốn một một

Xem trả lời của bạn !