Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM

Sinh viên, học viên download mẫu đơn, điền đầy đủ thông tin và nộp tại văn phòng Viện: don gia han.doc

 

Số lần xem trang : :3814
Nhập ngày : 09-03-2012
Điều chỉnh lần cuối :02-04-2012

Đơn xin gia hạn thời gian sử dụng PTN

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường và Tài nguyên

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai một tám một bảy

Xem trả lời của bạn !