Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

1. Chức năng - Nhiệm vụ

 

2. Tiềm lực nghiên cứu và giảng dạy của cán bộ

 

STT

Họ và tên

Đơn vị gốc

Học hàm/ học vị

Ngạch/Chuyên ngành đào tạo

Loại hợp đồng

Ghi chú

1

Nguyễn Ngọc Hà 

Viện NCCNSH&MT

Tiến sĩ

GV/ Hóa môi trường

Làm việc

 Trưởng bộ môn

2

Nguyễn Minh Quang

Viện NCCNSH&MT

Kỹ sư

GV/Nông học

Làm việc

 

3

Phan Hữu Tín

Viện NCCNSH&MT

Thạc sĩ

NCV/Công nghệ sinh học

Làm việc

 

4

Nguyễn Thị Thùy Dung

Viện NCCNSH&MT

Kỹ sư

NCV/CNSH

Lao động

 

5

Huỳnh Thanh Hùng

Khoa Nông học

PGS.TS.

GV/Phân bón

 

Công tác viên

6

Huỳnh Vĩnh Khang

Khoa KHSH

Thạc sĩ

GV/Môi trường

 

Cộng tác viên

7

Ngô Vy Thảo

Khoa MT và TN

Tiến sĩ

GV/Môi trường

 

Cộng tác viên

8

Lê Quốc Tuấn

Khoa MT và TN

PGS.TS

GV/Môi trường

 

Công tác viên

9

Nguyễn Thị Kim Linh

Khoa KHSH

Tiến sĩ

GV/Môi trường

 

Công tác viên

 
 

 

Số lần xem trang: 767
Điều chỉnh lần cuối: 19-09-2021

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường và Tài nguyên

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai chín tám chín bốn

Xem trả lời của bạn !