Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

 Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Công nghệ Môi trường (RIBET) được thành lập theo Quyết định số 797/QĐ-ĐHNL-TCCB ngày 06/06/2006 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, trên cơ sở sát nhập 03 Trung tâm: Trung tâm Phân tích Thí nghiệm Hoá – Sinh; Trung tâm Công nghệ Sinh học và Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường & Tài nguyên.

Đến tháng 12 năm 2009, Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Công nghệ Môi trường (RIBET) được đổi tên thành Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường (RIBE: Research Institute for Biotechnology and Environment) theo Quyết định số 2486/QĐ-ĐHNL-TCCB của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh.
Viện được xây dựng trên khuôn viên rộng 6,5 ha với cơ cấu tổ chức gồm có 05 Bộ môn, 03 Trung tâm, 01 phòng Quản lý Tổng hợp và 10 phòng thí nghiệm chuyên môn. Tổng số cán bộ là giảng viên, nghiên cứu viên, chuyên viên của Viện là 45 người, trong đó có 02 Phó Giáo sư, 08 Tiến sỹ, 11 Thạc sỹ và 21 Kỹ sư, trong đó có 14 cán bộ đang làm Nghiên cứu sinh tại Canada, Mỹ, Nhật, Pháp, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Úc.
Để phục vụ cho nghiên cứu và phát triển sản phẩm Viện xây dựng Trại thực nghiệm rộng gần 4 ha với nhiều phân khu chức năng dùng cho nghiên cứu xử lý Môi trường,  xuất chế phẩm Sinh học,  sản xuất nấm ăn và dược liệu,  nuôi côn trùng thực nghiệm.
Hiện nay, các phòng thí nghiệm của Viện đều được quản lý và vận hành theo tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017) cho các lĩnh vực Hóa-Sinh, mã số: VILAS 548. Đã đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, mã số thuế (MST: 0310892864), tài khoản ngân hàng (TK: 31410000920664) tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Sài Gòn.
LÃNH ĐẠO VIỆN QUA CÁC THỜI KỲ:
 
 
- Giai đoạn 2006-2008:         Viện trưởng:              PGS. TS. Bùi Cách Tuyến
                                              P. Viện trưởng:          TS. Lê Đình Đôn
 
- Giai đoạn 2008-2012:         Viện trưởng:              TS. Lê Đình Đôn
                                              P. Viện trưởng:          ThS. Phùng Võ Cẩm Hồng
                                              P. Viện trưởng:          ThS. Nguyễn Cửu Tuệ
 
- Giai đoạn 2012-2021:         Viện trưởng:              PGS. TS. Lê Đình Đôn
                                              P. Viện trưởng:          ThS. Phùng Võ Cẩm Hồng
                                              P. Viện trưởng:          TS. Lê Thị Diệu Trang
 
- Giai đoạn 2021-2023:         Q. Viện trưởng:         TS. Lê Thị Diệu Trang    
                                              P. Viện trưởng:          TS. Phùng Võ Cẩm Hồng
                                              P. Viện trưởng:          TS. Huỳnh Văn Biết
 
- Giai đoạn 2023-2028:         Viện trưởng:              TS. Huỳnh Văn Biết   
                                              P. Viện trưởng:          TS. Phùng Võ Cẩm Hồng
                                             

Số lần xem trang: 2932
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn bảy bốn chín tám

Xem trả lời của bạn !