Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

1. Chức năng - Nhiệm vụ

 

2. Tiềm lực nghiên cứu và giảng dạy của cán bộ

 

 
STT
 
Họ và tên
 
Đơn vị gốc
 
Học hàm/ học vị
 
Chuyên ngành đào tạo
 
Loại hợp đồng
 
Ghi chú
1
Viện NCCNSH&MT
Thạc sĩ
NCV/Quản lý MT
Làm việc
Trưởng bộ môn 
2
Bùi Quang Mạnh Anh
Viện NCCNSH&MT
Kỹ sư
GV/Kỹ thuật MT
Làm việc
 
3
Huỳnh Thị Ngọc Oanh
Viện NCCNSH&MT
Kỹ sư
NCV/Kỹ thuật MT
Làm việc
 
4
Huỳnh Anh Tuấn
Viện NCCNSH&MT
Cử nhân
NCV/Kỹ thuật MT
Lao động
 
5
Nguyễn Khắc Sinh
Viện NCCNSH&MT
Cử nhân
NCV/Hóa phân tích
Lao động
 
6
Bùi Cách Tuyến
Khoa MT&TN
GS.TS
GV/Môi trường
 
Cộng tác viên
7
Nguyễn Tấn Chung
Khoa KHSH
Tiến sĩ
GV/Môi trường
 
Công tác viên
8
Nguyễn Duy Năng
Khoa Nông học
Tiến sĩ
GV/Thuỷ nông
 
Cộng tác viên
9
Nguyễn Trịnh Minh Anh
Khoa MT&TN
Tiến sĩ
GV/Môi trường
 
Cộng tác viên
10
Hoàng Thị Thuỷ
Khoa MT&TN
NCS
GV/Môi trường
 
Cộng tác viên

Số lần xem trang: 2523
Điều chỉnh lần cuối: 20-09-2021

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín hai tám tám năm

Xem trả lời của bạn !