Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

1. Chức năng - Nhiệm vụ

 

2. Danh sách cán bộ

 

STT

Họ và tên

Đơn vị gốc

Học hàm/ học vị

Nhiệm vụ

Loại hợp đồng

Ghi chú

1

Phan Thị Xuân Trang

Viện NCCNSH&MT

Kỹ sư

Phụ trách Kế toán

Làm việc

 

2

Nguyễn Thị Thúy

Viện NCCNSH&MT

-

Nhân viên phục vụ

Làm việc

 

3

Nguyễn Đỗ Ngọc Tiên

Viện NCCNSH&MT

Kỹ sư

Vilas

Lao động

 

 

Số lần xem trang: 2493
Điều chỉnh lần cuối: 21-09-2021

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một tám hai chín năm

Xem trả lời của bạn !