Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

1. Chức năng - Nhiệm vụ

 

2. Tiềm lực nghiên cứu và giảng dạy của cán bộ

 

STT

Họ và tên

Đơn vị gốc

Học hàm/ học vị

Ngạch/Chuyên ngành đào tạo

Loại hợp đồng

Ghi chú

1

Phùng Võ Cẩm Hồng

Viện NCCNSH&MT

Tiến sĩ

GV/Công nghệ thực phẩm 

Làm việc

Trưởng phòng TN 

2

Trịnh Thị Phi Ly 

Viện NCCNSH&MT

Tiến sĩ

GV/Sinh hóa

Làm việc

Trưởng bộ môn 

3

Nguyễn Lê Trúc Phương

Viện NCCNSH&MT

Kỹ sư

NCV/Thú Y

Làm việc

  

4

Nguyễn Thị Vân Anh

Khoa KHSH

Thạc sĩ

TG/Công nghệ Sinh học

 

Cộng tác viên

5

Trần Thị Lệ Minh

Khoa KHSH

PGS.TS

GV/Sinh hoá

 

Cộng tác viên

6

Mai Huỳnh Cang

Khoa CN Hoá học và TP

PGS.TS

GV/Công nghệ Hoá

  

Cộng tác viên

7

Nguyễn Thị Thanh Thuý

Khoa Khoa học

Tiến sĩ

GV/Hoá sinh

  

Cộng tác viên

8

Cao Thị Thanh Loan

Khoa KHSH

Tiến sĩ

GV/Hoá TP

 

Cộng tác viên

9

Lê Văn Huy

Khoa KHSH

Tiến sĩ

GV/Dược học

  

Cộng tác viên

 

Số lần xem trang: 2306
Điều chỉnh lần cuối: 17-01-2024

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một chín tám ba ba

Xem trả lời của bạn !