Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

Số lần xem trang: 441
Điều chỉnh lần cuối: 02-04-2024

DỊCH VỤ ĐO OD, QUANG PHỔ DNA, RNA, PROTEIN (31-03-2024)

DỊCH VỤ PHÂN TÍCH ĐA DẠNG DI TRUYỀN (31-03-2024)

DỊCH VỤ SÀNG LỌC SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN (GMO) (31-03-2024)

DỊCH VỤ PHÁT HIỆN DNA ĐỘNG VẬT (31-03-2024)

DỊCH VỤ ĐỊNH DANH ĐỘNG VẬT (31-03-2024)

DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM BỆNH ĐỘNG VẬT (31-03-2024)

DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM BỆNH THỰC VẬT (30-03-2024)

DỊCH VỤ ĐỊNH DANH NẤM (30-03-2024)

DỊCH VỤ ĐỊNH DANH VI KHUẨN (30-03-2024)

DỊCH VỤ ĐỊNH DANH THỰC VẬT (30-03-2024)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai hai sáu tám năm

Xem trả lời của bạn !