Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

1. Chức năng - Nhiệm vụ

 

2. Tiềm lực nghiên cứu và giảng dạy của cán bộ

 

STT

Họ và tên

Đơn vị gốc

Học hàm/ học vị

Ngạch/chuyên ngành đào tạo

Loại hợp đồng

Ghi chú

1

Trương Phước Thiên Hoàng

Viện NCCNSH&MT

Tiến sĩ

NCS/Sinh hóa

Làm việc

Trưởng bộ môn 

2

Trần Thị Thu Hà

Viện NCCNSH&MT

Thạc sĩ

NCV/Khoa học cây trồng

Làm việc

 

3

Trần Thị Vân

Viện NCCNSH&MT

Thạc sĩ

NCV/Bảo vệ thực vật

Làm việc

 

4

Đào Uyên Trân Đa

Viện NCCNSH&MT

Thạc sĩ

 

NCV/Bảo vệ thực vật

Lao động

 

5

Võ Trần Quốc Thắng

Viện NCCNSH&MT Thạc sĩ NCV/Công nghệ sinh học Lao động

 

6

Lê Đình Đôn

Khoa KHSH

PGS.TS

GV/BVTV

 

Cộng tác viên

7

Võ Thị Thuý Huệ

Khoa KHSH

Thạc sĩ

GV/Nông học

 

Cộng tác viên

8

Biện Thị Lan Thanh

Khoa KHSH

Tiến sĩ

GV/Vi sinh

 

Cộng tác viên

9

Nguyễn Hữu Trí

Khoa Khoa học

Tiến sĩ

GV/Vi sinh

 

Cộng tác viên

10

Võ Khánh Hưng

Khoa KHSH

Tiến sĩ

GV/Vi sinh

 

Cộng tác viên

 

Số lần xem trang: 2802
Điều chỉnh lần cuối: 23-02-2024

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai hai tám tám hai

Xem trả lời của bạn !