Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM

1. Chức năng - Nhiệm vụ

 

 

2. Danh sách cán bộ

STT
Họ và tên
Học vị
Địa chỉ email liên lạc
Ngành/Chuyên ngành
1
Thạc sĩ
hongpvc@hcmuaf.edu.vn
hongpvc@gmail.com
Hóa phân tích/Hóa thực phẩm
2
Kỹ sư
 minhtriet@hcmuaf.edu.vn
Công nghệ sinh học/Phân tích dư lượng hóa chất
3 Nguyễn Trọng Sinh Kỹ sư  
Công nghệ sinh học/Phân tích hợp chất sinh học
4
Lê Thị Trắng
Kỹ thuật viên
 
 
 3. Định hướng hoạt động

 Trung tâm là tổ chức sự nghiệp khoa học công nghệ, có chức năng nghiên cứu, xác định, phân tích kiểm tra chất lượng các loại nông sản, các loại thực phẩm, chất lượng nước, phân bón, và chất lượng đất phục vụ sản xuất như vi sinh vật, dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật, kim loại nặng, chất phụ gia, độc tố nấm mốc, côn trùng hại nông sản.

Số lần xem trang : :4587
Nhập ngày : 28-02-2013
Điều chỉnh lần cuối :09-09-2014

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường và Tài nguyên

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy một ba chín không

Xem trả lời của bạn !