Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM

Họ và tên:

TRẦN THỊ THU HÀ

Năm sinh:

1982

Học vị:

Thạc sĩ

Ngành/ Chuyên ngành:

Nông học/ Chọn giống

Email:

tranthithuha@hcmuaf.edu.vn

Định hướng nghiên cứu:
Các công trình khoa học đã công bố:
1. Trần Thị Thu Hà, Bùi Minh Trí, Bùi Cách Tuyến, 2012. Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng và liều lượng đạm đến khả năng sinh trưởng, phát triển và hàm lượng dầu và thành phần các acid béo trong hạt Crambe (Crambe abissinica). Tạp chí KHKT Nông Lâm Nghiệp – ĐH Nông Lâm Tp. HCM. Số 1/2012.
 

Số lần xem trang : :3904
Nhập ngày : 12-07-2013
Điều chỉnh lần cuối :17-08-2013

Thủ tướng nói về tiềm năng phát triển dược liệu của Việt Nam(13-04-2017)

Lịch học nội quy PTN T3/2015(18-03-2015)

Nguyễn Bảo Quốc(16-09-2013)

Lê Đình Đôn(30-07-2013)

Phùng Võ Cẩm Hồng(13-07-2013)

Trịnh Thị Phi Ly(12-07-2013)

Huỳnh Văn Biết(12-07-2013)

Võ Thị Thúy Huệ(12-07-2013)

Phan Đặng Thái Phương(12-07-2013)

Phạm Hồng Đức Phước(12-07-2013)

Bùi Minh Trí(12-07-2013)

Nguyễn Thị Hiền(02-07-2013)

Đỗ Thị Diễm My(02-07-2013)

Trần Ngọc Hùng(02-07-2013)

Văn Ngọc Dung(02-07-2013)

Nguyễn Lê Trúc Phương(02-07-2013)

Trần Đình Hương(02-07-2013)

Nên coi đạo văn là tệ nạn xã hội (trích Tuổi trẻ mobile 03/06/2012)(06-06-2012)

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SINH VÀ MÔI TRƯỜNG(20-01-2010)

Phân tích kim loại nặng, acid amin, toxic và một số chất khác(21-04-2009)

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường và Tài nguyên

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai hai một chín ba

Xem trả lời của bạn !