Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

Họ và tên:

LÊ MINH HOÀNG

Năm sinh:

1960

Học vị:

Tiến sĩ

Ngành/ Chuyên ngành:

Chăn nuôi/ Thú y

Điện thoại:

0918 770 019

Email:

lmhoang@hcmuaf.edu.vn

hoanguaf@yahoo.com  

Định hướng nghiên cứu
-   Nghiên cứu chọn lọc giống ong cho năng xuất cao, có khả năng đề kháng với dịch bệnh.
-   Nghiên cứu các qui trình công nghệ nuôi dưỡng, khai thác, chế biến các sản phẩm ong mật.
-   Nghiên cứu bệnh và các biện pháp phòng trị bệnh cho ong.
- Nghiên cứu công nghệ và thiết bị chế biến thức ăn cho ong.
Các công trình khoa học đã công bố
Lê Minh Hoàng, 2010. Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình sơ chế đến hoạt tính chông ô xy hóa của phấn hoa. Tạp chí KH Cơ khí Việt Nam.
Lê Minh Hoàng, 2008. Sử dụng dung dịch SC để phòng trị bệnh thối ấu trùng. Tạp chí KH ngành ong.
-Trần Đình Hương, Phạm Thành Quân, Lê Minh Hoàng, 2008. Khảo sát dư lượng Streptomycine trong mật ong bằng phương pháp Elisa. Tạp chí Hóa học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, số 5A – 2008, trang 46.

Số lần xem trang : :4498
Nhập ngày : 12-07-2013
Điều chỉnh lần cuối :10-12-2013

Phieu dang ky(17-12-2015)

Phieu dang ky(17-12-2015)

Nguyễn Thanh Điền(13-11-2013)

Lê Thị Diệu Trang(15-08-2013)

Phan Hữu Tín(13-07-2013)

Huỳnh Đăng Sang(13-07-2013)

Phạm Đức Toàn(13-07-2013)

Nguyễn Trọng Sinh(13-07-2013)

Tống Thị Thảo Ngọc(13-07-2013)

Cao Thị Thanh Loan(13-07-2013)

Vương Hồ Vũ(12-07-2013)

Trần Thị Quỳnh Diệp(12-07-2013)

Nguyễn Minh Quang(12-07-2013)

Nguyễn Thị Vân Khanh(12-07-2013)

Trương Phước Thiên Hoàng(12-07-2013)

Nguyễn Ngọc Hà(12-07-2013)

Phan Văn Minh(12-07-2013)

Nguyễn Văn Cường(12-07-2013)

Huỳnh Vĩnh Khang(12-07-2013)

Lê Văn Huy(12-07-2013)

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường và Tài nguyên

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu bốn sáu không ba

Xem trả lời của bạn !