Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

Họ và tên:

LÊ VĂN HUY

Năm sinh:

1983

Học vị:

Thạc sĩ

Ngành/ Chuyên ngành:

Công nghệ Sinh học

Điện thoại: 01203684346

Email:

lehuy2341983@hcmuaf.edu.vn

lehuy2341983@gmail.com

Định hướng nghiên cứu:
-   Nghiên cứu các thuốc và mỹ phẩm có nguồn gốc tự nhiên: Thành phần, cấu trúc hóa học, và tác dụng.
- Tổng hợp generic drug.
Các công trình khoa học đã công bố:
a. Trong nước
1. Lê Văn Huy, Ngô Quang Hưởng, Bùi Cách Tuyến, 2009. Nghiên cứu sự biến đổi giữa các nguồn nấm Corynespra cassiicola (Burk&Curt) Wei phân lập từ cây cao su bằng kỹ thuật RFLP-PCR và RAPD. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp. Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh. ISSN: 1859-1523, Số 1 năm 2009- Trang: 6-11.
2. Nguyễn Minh Nam, Lê Anh Khoa, Lê Văn Huy, Lê Minh Hoàng, 2009. Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình và nhiệt độ sấy đến hoạt tính chống oxy hóa của phấn hoa. Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường đại học và cao đẳng khối nông lâm ngư thủy toàn quốc lần thứ tư - năm 2009. Trang 359-362.
b. Nước ngoài
1. Alexander A. Eggen, Nguyen Tat Toan, Tran Thi Dan, Nguyen T. Nam, Le V. Huy, Nguyen P. Nam, Vo T. T. An, Ho T. Nga, Nguyen T. P. Ninh, Le H. Ngoc, 2010. Evaluation of the efficacy of an adjuvanted subunit vaccine (Circumvent PCV) in the prevention of PMWS under field conditions in Vietnam. Proceedings of the 21st IPVS congress, Vancouver, Canada. Page 356.
2. Le Van Huy, Poonsakdi Ploypradith, Somsak Ruchirawat, Kriangsak Khownium “Synthetic Phosphate Prodrug of Dihydrolamellarin η’’. Proceeding of the pure and applied chemistry international conference 2012-Paccon 2012, Thailan .p. 984-986.
 
 

Số lần xem trang : :4201
Nhập ngày : 12-07-2013
Điều chỉnh lần cuối :03-01-2014

Phieu dang ky(17-12-2015)

Phieu dang ky(17-12-2015)

Nguyễn Thanh Điền(13-11-2013)

Lê Thị Diệu Trang(15-08-2013)

Phan Hữu Tín(13-07-2013)

Huỳnh Đăng Sang(13-07-2013)

Phạm Đức Toàn(13-07-2013)

Nguyễn Trọng Sinh(13-07-2013)

Tống Thị Thảo Ngọc(13-07-2013)

Cao Thị Thanh Loan(13-07-2013)

Vương Hồ Vũ(12-07-2013)

Trần Thị Quỳnh Diệp(12-07-2013)

Nguyễn Minh Quang(12-07-2013)

Nguyễn Thị Vân Khanh(12-07-2013)

Trương Phước Thiên Hoàng(12-07-2013)

Nguyễn Ngọc Hà(12-07-2013)

Phan Văn Minh(12-07-2013)

Nguyễn Văn Cường(12-07-2013)

Huỳnh Vĩnh Khang(12-07-2013)

Lương Quý Phương(12-07-2013)

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường và Tài nguyên

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín ba tám hai năm

Xem trả lời của bạn !