Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM
Định hướng nghiên cứu
Các công trình khoa học đã công bố:
a. Trong nước
1. Trịnh Thị Phi Ly, Nguyễn Bá Sơn, Trần Thị Lệ Minh. Khảo sát hàm lượng, thành phần và hoạt tính kháng oxy hóa của tinh dầu củ Nghệ đen (Curcuma zedoaria Berg.). Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp năm 2008, trang 138.
2. Trịnh Thị Phi Ly, Nguyễn Bá Sơn, Trần Thị Lệ Minh. Nghiên cứu tinh dầu củ Nghệ đen và thử nghiệm tạo mô sẹo từ lá cây nghệ đen (Curcuma zedoaria Berg.) in vitro. Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường đại học và cao đẳng khối Nông – Lâm – Ngư – Thủy toàn quốc năm 2009, trang 447.
3. Trần Thị Lệ Minh, Nguyễn Phượng Vỹ, Nguyễn Trung Tính, Trương Vũ Phong, Đinh Hải An, Cao Thị Thanh Loan, Trịnh Thị Phi Ly, 2008. Nghiên cứu một số phương pháp chiết xuất tinh dầu, phân tích hàm lượng và thành phần các hợp chất trong cây bạc hà (Mentha arvensis L.) . Hội nghị khoa học toàn quốc lần 4, NXB Khoa học và kỹ thuật, trang 365.

4. Trịnh Thị Phi Ly, Trương Thị Bích Liễu, Trần Thị Quỳnh Diệp và Trần Công Luận. Thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của tinh dầu lá và quả Màng tang thu thập ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 3/2010, trang 88.

b. Nước ngoài
2. Trinh, L.T.P., Cho, E.J., Lee, Y.J., Bae, H.J., Lee, H.J. 2013a. Pervaporative separation of bioethanol produced from the fermentation of waste newspaper. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 19(6), 1910-1915.

Số lần xem trang : :4124
Nhập ngày : 12-07-2013
Điều chỉnh lần cuối :09-09-2014

Thủ tướng nói về tiềm năng phát triển dược liệu của Việt Nam(13-04-2017)

Lịch học nội quy PTN T3/2015(18-03-2015)

Nguyễn Bảo Quốc(16-09-2013)

Lê Đình Đôn(30-07-2013)

Phùng Võ Cẩm Hồng(13-07-2013)

Huỳnh Văn Biết(12-07-2013)

Trần Thị Thu Hà(12-07-2013)

Võ Thị Thúy Huệ(12-07-2013)

Phan Đặng Thái Phương(12-07-2013)

Phạm Hồng Đức Phước(12-07-2013)

Bùi Minh Trí(12-07-2013)

Nguyễn Thị Hiền(02-07-2013)

Đỗ Thị Diễm My(02-07-2013)

Trần Ngọc Hùng(02-07-2013)

Văn Ngọc Dung(02-07-2013)

Nguyễn Lê Trúc Phương(02-07-2013)

Trần Đình Hương(02-07-2013)

Nên coi đạo văn là tệ nạn xã hội (trích Tuổi trẻ mobile 03/06/2012)(06-06-2012)

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SINH VÀ MÔI TRƯỜNG(20-01-2010)

Phân tích kim loại nặng, acid amin, toxic và một số chất khác(21-04-2009)

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường và Tài nguyên

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn bảy không chín năm

Xem trả lời của bạn !