Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

Họ và tên:

TRƯƠNG PHƯỚC THIÊN HOÀNG


Năm sinh:

1977

Học vị:

Thạc sĩ

Ngành/ Chuyên ngành:

Vi sinh

Email:

hoangtp@hcmuaf.edu.vn

Định hướng nghiên cứu:
Các công trình khoa học đã công bố
a. Trong nước
1. Trương Phước Thiên Hoàng, ­Trần Thị Hồng Nghi, Lê Thanh Hùng, Trương Quang Bình. Nghiên cứu ứng dụng enzyme protease từ vi khuẩn Bacillus subtilis để thủy phân phụ phẩm cá tra. Tạp chí KHKT Nông Lâm Nghiệp – ĐH Nông Lâm Tp. HCM. Số 3/2012.
2. Trương Phước Thiên Hoàng, Nguyễn Trường Ngọc Tú, Trần Thị Hồng Nghi. Nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp enzyme protease từ vi khuẩn Bacillus subtilis và khảo sát các điều kiện thủy phân phụ phẩm cá tra, cá basa. Tạp chí KHKT Nông Lâm Nghiệp – ĐH Nông Lâm Tp. HCM. Số 3/2012.
3.Trần Thị Vân, Tăng Thị Ánh Thơ, Trần Thị Quỳnh Diệp, Trương Phước Thiên Hoàng, Phạm Thị Bích Nga, Đinh Minh Hiệp, Lê Đình Đôn, 2012. Nghiên cứu tính đối kháng và hoạt tính enzyme của các mẫu nấm thuộc chi Trichoderma phân lập ở Việt Nam. Tạp chí Bảo vệ thực vật. Số 4/2012.
b. Nước ngoài
1. Nguyễn Thị Cẩm, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Trần Ngọc Thiên Kim và Trương Phước Thiên Hoàng, 2012. Study on chitin compound synthetic from fungi. Agricultural sciences and technology. Tạp chí KHKT Nông Lâm Nghiệp – ĐH Nông Lâm Tp. HCM. Số 4/2012.
2. Nguyễn Thị Thanh Trúc, Võ Thị Thanh Bình, Lê Thị Ngọc Hân và Trương Phước Thiên Hoàng, 2012. Isolation, characterization and production phytase-producing Bacillussubtilis. Tạp chí KHKT Nông Lâm Nghiệp – ĐH Nông Lâm, Tp. HCM. Số 4/2012.

 

Số lần xem trang : :4403
Nhập ngày : 12-07-2013
Điều chỉnh lần cuối :03-01-2014

Phieu dang ky(17-12-2015)

Phieu dang ky(17-12-2015)

Nguyễn Thanh Điền(13-11-2013)

Lê Thị Diệu Trang(15-08-2013)

Phan Hữu Tín(13-07-2013)

Huỳnh Đăng Sang(13-07-2013)

Phạm Đức Toàn(13-07-2013)

Nguyễn Trọng Sinh(13-07-2013)

Tống Thị Thảo Ngọc(13-07-2013)

Cao Thị Thanh Loan(13-07-2013)

Vương Hồ Vũ(12-07-2013)

Trần Thị Quỳnh Diệp(12-07-2013)

Nguyễn Minh Quang(12-07-2013)

Nguyễn Thị Vân Khanh(12-07-2013)

Nguyễn Ngọc Hà(12-07-2013)

Phan Văn Minh(12-07-2013)

Nguyễn Văn Cường(12-07-2013)

Huỳnh Vĩnh Khang(12-07-2013)

Lê Văn Huy(12-07-2013)

Lương Quý Phương(12-07-2013)

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường và Tài nguyên

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bốn một không sáu

Xem trả lời của bạn !