Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

Họ và tên:

TRẦN THỊ QUỲNH DIỆP

Năm sinh:

1986

Học vị:

Kỹ sư

Ngành/ Chuyên ngành:

CN Sinh học/ Vi sinh Môi trường

Email:

quynhdiep@hcmuaf.edu.vn

 

Định hướng nghiên cứu:
-   Công nghệ Sinh học vi sinh.
- Vi sinh vật ứng dụng trong nông nghiệp, thực phẩm và xử lý nước thải.
Các công trình khoa học đã công bố:
1. Trần Thị Vân, Tăng Thị Ánh Thơ, Trần Thị Quỳnh Diệp, Trương Phước Thiên Hoàng, Phạm Thị Bích Nga, Đinh Minh Hiệp, Lê Đình Đôn, 2012. Nghiên cứu tính đối kháng và hoạt tính enzyme của các mẫu nấm thuộc chi Trichoderma phân lập ở Việt Nam. Tạp chí Bảo vệ thực vật. Số 4/2012.

 

Số lần xem trang : :3909
Nhập ngày : 12-07-2013
Điều chỉnh lần cuối :02-01-2014

Phieu dang ky(17-12-2015)

Phieu dang ky(17-12-2015)

Nguyễn Thanh Điền(13-11-2013)

Lê Thị Diệu Trang(15-08-2013)

Phan Hữu Tín(13-07-2013)

Huỳnh Đăng Sang(13-07-2013)

Phạm Đức Toàn(13-07-2013)

Nguyễn Trọng Sinh(13-07-2013)

Tống Thị Thảo Ngọc(13-07-2013)

Cao Thị Thanh Loan(13-07-2013)

Vương Hồ Vũ(12-07-2013)

Nguyễn Minh Quang(12-07-2013)

Nguyễn Thị Vân Khanh(12-07-2013)

Trương Phước Thiên Hoàng(12-07-2013)

Nguyễn Ngọc Hà(12-07-2013)

Phan Văn Minh(12-07-2013)

Nguyễn Văn Cường(12-07-2013)

Huỳnh Vĩnh Khang(12-07-2013)

Lê Văn Huy(12-07-2013)

Lương Quý Phương(12-07-2013)

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường và Tài nguyên

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy sáu hai sáu một

Xem trả lời của bạn !