Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

Dowload Phiếu nhận mẫu thử nghiệp tại: Phieu-nhan-mau-thu-nghiem.pdf

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Cô Đỗ Thị Diễm My: 08 37220294

Số lần xem trang: 8836
Điều chỉnh lần cuối: 26-12-2013

Bảng giá các chỉ tiêu phân tích

Liên hệ bộ phận tiếp nhận mẫu dịch vụ phân tích, Số điện thoại: 0974671867 gặp Cô Ngọc Tiên, Email: ngoctien@hcmuaf.edu.vn (23-10-2019)

Bảng giá các chỉ tiêu phân tích mẫu sinh học phân tử (15-07-2015)

Bảng giá các chỉ tiêu phân tích mẫu thức ăn chăn nuôi (15-07-2015)

Dịch vụ phân tích Tổng hàm lượng Lipid Hydroperoxides trong thực phẩm (17-09-2013)

Bảng giá các chỉ tiêu phân tích mẫu nước (07-06-2013)

Bảng giá các chỉ tiêu phân tích mẫu đất (07-06-2013)

Bảng giá các chỉ tiêu phân tích mẫu thực phẩm - nông sản (15-03-2012)

Bảng giá các chỉ tiêu phân tích mẫu phân bón (15-03-2012)

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường và Tài nguyên

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm hai không chín ba

Xem trả lời của bạn !