Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University
DỊCH VỤ PHÂN TÍCH TỔNG HÀM LƯỢNG LIPID HYDROPEROXIDES
TRONG THỰC PHẨM 
 

1. Giới thiệu
Quá trình oxy hóa lipid là nguyên nhân chính của sự suy giảm chất lượng và cảm quan của thực phẩm. Các thành phần được hình thành trong giai đoạn ban đầu của quá trình tự oxy hóa là hydroperoxides, và đây cũng là những sản phẩm hình thành trong phản ứng oxy hóa do sự xúc tác của lipoxygenase. Các hydroperoxide là những hợp chất tương đối không ổn định và chúng bị phân hủy, hoặc tự phát hoặc trong các phản ứng xúc tác để tạo hợp chất thơm dễ bay hơi, được coi là các vị lạ.
Nó cũng là một yếu tố quyết định trong các nguyên nhân gây lão hóa và gây một số bệnh cho con người. Từ đó quá trình oxy hóa lipid được coi là một trong những vấn đề quan trọng nhất trong hóa học thực phẩm cần được nghiên cứu.
2. Đối tượng phân tích
Phương pháp phân tích nhằm xác định tổng hàm lượng Lipid Hydroperoxides trong một số thực phẩm (thịt, cá…)
3. Nguyên tắc
Dựa trên phản ứng trên dòng (flow) giữa hydroperoxide và chất nội chuẩn (NBD-labeled PC) với chất phản ứng đặc hiệu diphenyl-1-pyrenylphosphine (DPPP). Sản phẩm của phản ứng được xác định bằng 02 đầu dò huỳnh quang với bước sóng EX và EM phù hợp.
4. Chi phí phân tích
 
Giá tiền (VNĐ) Thời gian phân tích
550.000
(chưa bao gồm 5% VAT)
1 tuần (kể từ ngày nhận mẫu)
5.   Tài liệu tham khảo
1. Halliwell, B., and Gutteridge, J.M.C., 1999. Free Radicals, Other Reactive Species and Disease, in Free Radicals in Biology and Medicine, 3rd edn. (edited by Halliwell, B., and Gutteridge, J.M.C.), pp. 617–783, Oxford University Press, Oxford.

2. Sohn, JH., Taki, Y., Ushio, H., Ohshima, T., 2005. Quantitative determination of total lipid hydroperoxides by a flow injection analysis system, Lipids, Vol 40, no.2, pp 203-209.

Số lần xem trang: 8471
Điều chỉnh lần cuối: 17-09-2013

Bảng giá các chỉ tiêu phân tích

Liên hệ bộ phận tiếp nhận mẫu dịch vụ phân tích, Số điện thoại: 0974671867 gặp Cô Ngọc Tiên, Email: ngoctien@hcmuaf.edu.vn (23-10-2019)

Bảng giá các chỉ tiêu phân tích mẫu sinh học phân tử (15-07-2015)

Bảng giá các chỉ tiêu phân tích mẫu thức ăn chăn nuôi (15-07-2015)

Phiếu nhận mẫu thử nghiệm (07-06-2013)

Bảng giá các chỉ tiêu phân tích mẫu nước (07-06-2013)

Bảng giá các chỉ tiêu phân tích mẫu đất (07-06-2013)

Bảng giá các chỉ tiêu phân tích mẫu thực phẩm - nông sản (15-03-2012)

Bảng giá các chỉ tiêu phân tích mẫu phân bón (15-03-2012)

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường và Tài nguyên

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn tám hai sáu chín

Xem trả lời của bạn !