Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

 

Số lần xem trang : :5637
Nhập ngày : 26-06-2014
Điều chỉnh lần cuối :26-06-2014

Nghiên cứu khoa học

(01-11-2019)

Cây mè và khả năng chịu hạn, TS. Phạm Đức Toàn (01-11-2019)

Chuyển giao Công nghệ Nuôi trồng Nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris (26-11-2015)

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường và Tài nguyên

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai một bốn bốn một

Xem trả lời của bạn !