Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

 

Số lần xem trang : :5682
Nhập ngày : 15-04-2015
Điều chỉnh lần cuối :

Sản phẩm thương mại

Mật ong RIBE (15-08-2014)

Nấm Linh Chi Việt (18-07-2014)

Đông Trùng Hạ Thảo (09-04-2013)

Chế phẩm Sinh Học TRI-CAB(21-04-2009)

Sản phẩm đất sạch NOLA 1(20-04-2009)

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường và Tài nguyên

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một chín bảy bảy bốn

Xem trả lời của bạn !