Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

Trung tâm Phân tích Thí nghiệm Hóa Sinh

Bảng giá các chỉ tiêu phân tích mẫu thức ăn chăn nuôi:THUC AN CHAN NUOI.doc

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Cô Nguyễn Lê Trúc Phương: 08 372202949

Số lần xem trang : :6535
Nhập ngày : 15-07-2015
Điều chỉnh lần cuối :27-07-2015

Bảng giá các chỉ tiêu phân tích

Bảng giá các chỉ tiêu phân tích mẫu sinh học phân tử(15-07-2015)

Dịch vụ phân tích Tổng hàm lượng Lipid Hydroperoxides trong thực phẩm(17-09-2013)

Phiếu nhận mẫu thử nghiệm(07-06-2013)

Bảng giá các chỉ tiêu phân tích mẫu nước(07-06-2013)

Bảng giá các chỉ tiêu phân tích mẫu đất(07-06-2013)

Bảng giá các chỉ tiêu phân tích mẫu thực phẩm - nông sản(15-03-2012)

Bảng giá các chỉ tiêu phân tích mẫu phân bón(15-03-2012)

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường và Tài nguyên

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu tám năm tám hai

Xem trả lời của bạn !