Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM

 Khoá học quốc tế :” Ứng dụng kỹ thuật LAMP trong chẩn đoán nhanh phytoplasmas”

       Khoá học quốc tế về l ý thuyết và thực hành: "Ứng dụng kỹ thuật LAMP trong chẩn đoán nhanh phytoplasmas” do tổ chức ICGEB (International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology” tài trợ được tổ chức tại Viện Nghiên Cứu Công Nghệ Sinh Học và Môi Trường từ ngày 3-12 tháng 8 năm 2015. Tham dự buổi khai mạc của khoá học này có sự hiện diện của đại diện BGH trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, Viện Nghiên cứu Công Nghệ Sinh Học và Môi Trường, Phòng Hợp Tác Quốc Tế, Trung Tâm Đào Tạo Quốc Tế và khoảng gần 30 nhà khoa học tham dự từ 9 nước trên thế giới. Mục đích của khoá học là để trang bị cho các học viên kiến thức về phytoplasmas, bệnh hại cây trồng liên quan đ ến phytoplasma, các phương pháp phân tử trong việc chẩn đoán bệnh hại cây trồng cũng như hiểu và nắm vững kỹ thuật LAMP (Loop Mediated Isotehrmal Amplification) trong việc phát hiện nhanh phytoplasmas. Phương pháp này được xem là một công cụ chẩn đoán nhanh phytoplasmas trên đ ồng ruộng thay thế các phương pháp truyền thống khác như Nested PCR, RFLP v.v… vốn tốn thời gian, công sức, tiền bạc và thường được thực hiện ở những phòng thí nghiệm được trang bị tốt. Hơn thế nữa, kiến thức về cách hệ thống này hoạt động có thể đưa đến những ứng dụng rộng hơn không chỉ trong chẩn đoán phytoplasma mà trong việc phát hiện các tác nhân gây bệnh khác trên cây trồng, động vật và con người. Khoá học cung cấp cơ hội cho các học viên trong việc thiết lập các mạng lưới nghiên cứu khoa học cũng như các kiến thức bổ ích cần thiết trong công tác phát hiện dịch hại trên cây trồng.
        Một số hình ảnh của khoá học

Số lần xem trang : :4484
Nhập ngày : 03-12-2015
Điều chỉnh lần cuối :

Hội thảo - Hội nghị khoa học

KHÓA HUẤN LUYỆN QUỐC TẾ: “CHUẨN ĐOÁN BỆNH PHÂN TỬ TRÊN THỰC VÂT” (07-04-2017)

Khoá học TMT :” Khoa học động vật trong phòng thí nghiệm” (12-12-2016)

Buổi tập huấn về kỹ thuật trồng nấm cho bà con nông dân quận Thủ Đức Tp. HCM của cán bộ Viện Nghiên cứu Công Nghệ Sinh học và Môi trường(14-06-2016)

Lớp "Tập huấn về Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao" cho tỉnh Tiền Giang (tháng 04/2015)(21-05-2015)

Kỹ thuật ELISA và xét nghiệm nhanh nhằm phát hiện tác nhân gây hại cây trồng (12/12/2014)(19-12-2014)

Khai trương phòng thí nghiệm hiện đại về Công nghệ Phôi Động vật tại Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường (06/12/2013)(02-01-2014)

Phát hiện cây trồng biến đổi gene (GMO) và đột biến điểm (SNP) liên quan đến bệnh tắc nghẽn mạch máu (28/10 - 11/11/2013)(27-11-2013)

Vai trò của Đa dạng sinh học và công nghệ sinh học trong ứng phó biến đổi khí hậu. (15/11/2013)(21-11-2013)

Genetic Engineering in Drough Tolerance Improvement (29/11/2012)(03-12-2012)

Cây trồng biến đổi gen - hiện trạng và tương tai: Các kỹ thuật sinh học phân tử để tạo cây biến đổi gen không còn rủi ro (02/11/2012)(14-11-2012)

Training Workshop on Characterisation of Fresh and Processed Fruit Quality - July, 23 - 25, 2012(31-08-2012)

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường và Tài nguyên

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một năm hai một một