Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM

Thông tin về tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh 2017, chi tiết xem tại đường link: /data/file/To%20quang%20ba%20BMCNSH.pdf

Số lần xem trang : :721
Nhập ngày : 28-02-2017
Điều chỉnh lần cuối :28-02-2017

Thông tin giáo dục

Giới thiệu hệ thống học bổng mới của Trường Đại học Chiba, Nhật Bản(28-11-2017)

Training workshop of University of Tsukuba in January 2018(10-10-2017)

Thaksin University PhD Scholarship(21-04-2017)

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường và Tài nguyên

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn không bốn năm một

Xem trả lời của bạn !