Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

Họ và tên:

NGUYỄN LÊ TRÚC PHƯƠNG


Năm sinh:

1986

Học vị:

Kỹ sư

Chuyên ngành:

Thú Y

Điện thoại:

08 37220294

Email:

trucphuong@hcmuaf.edu.vn

trucphuong261186@gmail.com 

 

Số lần xem trang: 2162
Điều chỉnh lần cuối: 18-07-2013

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một chín ba tám một

Xem trả lời của bạn !