Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University
Hội nghị khoa học thường niên của Đại học Rangsit Thái Lan sẽ được tổ chức vào tháng 4/2022. Quý thầy cô trong Khoa Khoa học Sinh học và Viện nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường và các bạn sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh có thể nộp abstract tham gia. Miễn phí tham gia cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, giảng viên và nhân viên của Khoa và Viện (Đại học Rangsit có MOU với Khoa và Viện).
Xem thông tin chi tiết tại: https://rsucon.rsu.ac.th/
Ngày 27 tháng 10 năm 2021, Viện nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường – trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh và Khoa Khoa học – trường Đại học Kasetsart Thái Lan đã ký kết biên bản ghi nhớ với mục tiêu thúc đẩy trao đổi học thuật và hợp tác nghiên cứu khoa học giữa hai đơn vị.
 
Dựa trên nguyên tắc tôn trọng nhau và cùng có lợi, hai đơn vị sẽ tham gia vào các hoạt động sau:
1. Trao đổi giáo sư, học giả nghiên cứu và cán bộ nghiên cứu.
2. Trao đổi sinh viên đại học, sinh viên đã tốt nghiệp.
3. Trao đổi dữ liệu khoa học, mẫu và các thông tin khác cho từng dự án cụ thể với sự đồng ý của cả hai đơn vị.
4. Các hoạt động hợp tác như nghiên cứu chung, bài giảng, hội thảo chuyên đề, v.v.
 
Đây sẽ là cơ sở để Viện nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường – trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh và Khoa Khoa học – trường Đại học Kasetsart Thái Lan đẩy mạnh hợp tác phát triển trong thời gian sắp tới, đồng thời sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, giảng viên và nghiên cứu viên Khoa Khoa học Sinh học và Viện nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường có nhiều cơ hội tiếp cận, giao lưu, trao đổi học thuật với Khoa Khoa học - trường Đại học Kasetsart Thái Lan. 
 

 

Bài viết này phân tích trên dữ liệu được tải từ hệ thống cơ sở dữ liệu khoa học Scopus và cập nhật lần cuối vào ngày 1.2.2020.

 

 Xin gửi đến Quý Thầy Cô thông tin về học bổng SEACA, nội dung theo đường dẫn: SEARCA.PDF

 

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn sáu sáu sáu không

Xem trả lời của bạn !