Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University
 Chức năng - Nhiệm vụ chính của Viện

1.       Nghiên cứu các vấn đề khoa học và công nghệ thuộc các lĩnh vực Công nghệ Sinh học và Môi trường; Công nghệ tế bào Động vật; Công nghệ tế bào Thực vật; Công nghệ vi sinh; Công nghệ protein và enzyme; Công nghệ gen; Công nghệ phôi.

2.     Triển khai, ứng dụng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ mới; tổ chức sản xuất, kinh doanh, tư vấn, dịch vụ về công nghệ sinh học và các lĩnh vực liên quan vào thực tiễn sản xuất và đời sống, góp phần xây dựng, phát triển ngành Công nghiệp Sinh học và Môi trường.

3.      Đào tạo nguồn nhân lực khoa học, công nghệ có trình độ cao về Công nghệ Sinh học và Môi trường. Tư vấn, bồi dưỡng và nâng cao trình độ cán bộ trong lĩnh vực Công nghệ Sinh học và Môi trường.

4.       Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và phát triển ứng dụng các sản phẩm về công nghệ sinh học và các lĩnh vực liên quan.

5.    Phát triển, liên kết sản xuất, và thương mại sản phẩm là kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực sinh học và môi trường. 

Chức năng - Nhiệm vụ Bộ môn thuộc Viện

Bộ môn là đơn vị chuyên môn của Viện, chịu sự chỉ đạo trưc tiếp của Viện trưởng. Bộ môn có chức năng tham gia giảng dạy và thực hiện công tác nghiên cứu khoa học. Cụ thể gồm:

1.        Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu chuyển giao về các lĩnh vực chuyên môn của Bộ môn.

2.        Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học các cấp cho Bộ môn; đăng kí, bảo vệ đề cương nghiên cứu.

3.        Tham gia các hội nghị khoa học chuyên ngành hoặc liên quan.

4.        Tham gia tư vấn về lĩnh vực chuyên môn mà Bộ môn phụ trách.

5.        Tham gia giảng dạy Đại học, Sau đại học cho các Khoa chuyên ngành

Số lần xem trang: 2635
Điều chỉnh lần cuối: 16-09-2018

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy bảy tám chín hai

Xem trả lời của bạn !