Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

Họ và tên:

TRẦN THỊ THU HÀ

Năm sinh:

1982

Học vị:

Thạc sĩ

Ngành/ Chuyên ngành:

Nông học/ Chọn giống

Email:

tranthithuha@hcmuaf.edu.vn

Định hướng nghiên cứu:
Các công trình khoa học đã công bố:
1. Trần Thị Thu Hà, Bùi Minh Trí, Bùi Cách Tuyến, 2012. Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng và liều lượng đạm đến khả năng sinh trưởng, phát triển và hàm lượng dầu và thành phần các acid béo trong hạt Crambe (Crambe abissinica). Tạp chí KHKT Nông Lâm Nghiệp – ĐH Nông Lâm Tp. HCM. Số 1/2012.
 

Số lần xem trang: 2210
Điều chỉnh lần cuối: 17-08-2013

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu năm ba chín sáu

Xem trả lời của bạn !