Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

Họ và tên:

LÊ VĂN HUY

Năm sinh:

1983

Học vị:

Tiến sĩ

Ngành/ Chuyên ngành:

Dược học

Điện thoại: 0815863824

Email:

lehuy2341983@hcmuaf.edu.vn

lehuy2341983@gmail.com

Định hướng nghiên cứu:

Hướng nghiên cứu chính: ứng dụng các Công nghệ sinh học, Hoá học, và Dược học nhằm phát triển các giải pháp cho các vấn đề liên quan đến Dược phẩm và Hợp chất tự nhiên, đặc biệt là nhóm saponin và carbohydrate. Trong đó tập trung vào phân lập, tổng hợp và bán tổng hợp các hợp chât tự nhiên có hoạt tính sinh học quý như kháng ung thư, kháng oxi hóa, điều trị tiểu đường, adjuvant…Xây dựng qui trình chiết xuất và đánh giá chất lượng các chất có hoạt tính sinh học theo hướng chiết xuất xanh.

Các công trình khoa học đã công bố: 

Tiếng việt:
1. Lê Văn Huy, Nguyễn Thị Lệ Hằng, Nguyễn Trọng Sinh, Nguyễn Minh Triết, Phùng Võ Cẩm Hồng, Lê Thị Diệu Trang, Nguyễn Thanh Điền, Huỳnh Văn Biết. Xác định Alpha-tocopherol trên cây rau ngót (Sauropus androgynus) bằng sắc ký lỏng cao áp. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp. Đại học Nông Lâm Hồ Chí. Số 2/2018. p 43-48.
 
2. Lê văn huy, Nguyễn thị thuỳ trang, Nguyễn lâm thiên thanh, Huỳnh văn biết, Bùi cách tuyến. Xác định hàm lượng và hoạt tính oxy hoá của Quecxetin có trong sản phẩm hành ta (Allium ascalonicum L.) muối chua. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 13/2014. Page 35-39.
 
3. Lê Văn Huy, Ngo Quang Hưởng, Bùi Cách Tuyến, 2009. Nghiên cứu sự biến đổi giữa các nguồn nấm Corynespra cassiicola (Burk&Curt) phân lập từ cây cao su bằng kỹ thuật RFLP-PCR và RAPD. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp. Đại học Nông Lâm Hồ Chí. 2009(1): p 06-011.

Tiếng anh:
1. Van Huy, Le; Tanaka, Chiaki; Imai, Takashi; Yamasaki, Sho; Miyamoto, Tomofumi. Synthesis of 12-O-Mono- and Di-glycosyl-oxystearates, a New Class of Agonists for the C-type Lectin Receptor Mincle. ACS Medicinal Chemistry Letters 10(1): 44-49.
 
2. Paudel Madan Kumar, Sakamoto S., Le Van Huy, Hiroyuki Tanaka, Tomofumi Miyamoto, Akihito Takano, Morimoto S. Development of an immunoassay using an anti-wogonin glucuronaide monoclonal antibody. Journal of Immunoassay and Immunochemistry, 2017.02.
 
3. Paudel Madan Kumar, Sakamoto S., Le Van Huy, Hiroyuki Tanaka, Tomofumi Miyamoto, Morimoto S. The effect of varying the peptide linker length in a single chain variable fragment antibody against wogonin glucuronide. Journal of Biotechnology, 251, 2017.01.
 
4. Le Van Huy, Chiaki Tanaka, Sho Yamasaki, and Tomofumi Miyamoto. “Synthesis of the glycosyl fatty acids for Mincle-ligand obtained from the pathogenic fungus Malassezia. Proceedings abstracts Presented in English in 137th Annual Meeting of the Pharmaceutical Society of Japan, 2017 p.79.
 
5. Le Van Huy, Poonsakdi Ploypradith, Somsak Ruchirawat, Kriangsak Khownium. Synthesis and In vitro Characterization Novel Phosphate Prodrug of Lamellarin η. Proceedings of the 9th Vietnamese Japanese Student’s Scientific Exchange Meeting, 2016.p.42-44.
 
6. Le Van Huy, Poonsakdi Ploypradith, Somsak Ruchirawat, Kriangsak Khownium. Synthetic Phosphate Prodrug of Dihydrolamellarin η. Proceeding of the pure and applied chemistry international conference 2012-Paccon 2012.p. 984-986.
 
7. Alexander A. Eggen, Nguyen Tat Toan, Tran Thi Dan, Nguyen T. Nam, Le V. Huy, Nguyen M. Nam, Vo T. T. An, Ho T. Nga, Nguyen T. P. Ninh, Le H. Ngoc. 2010. Evaluation of the efficacy of an adjuvanted subunit vaccine (Circumvent PCV) in the prevention of PMWS under field conditions in Vietnam. Proceedings of the 21st IPVS congress, Vancouver, Canada. P. 356.

 

 

Số lần xem trang: 2206
Điều chỉnh lần cuối: 12-10-2021

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm chín bốn sáu hai

Xem trả lời của bạn !