Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

Họ và tên:

 

HUỲNH VĂN BIẾT


Năm sinh:

1977

Học vị:

Tiến sĩ

Ngành/ Chuyên ngành:

Sinh thái, sinh lý hóa phân tử/ Khoa học Sinh học và Môi trường

Chức vụ:

Viện trưởng

Trưởng Bộ môn Sinh học Phân tử - Công nghệ Gen và Tế bào

Điện thoại

0932 056 277

Email:

hvbiet@hcmuaf.edu.vn

 
 

Định hướng nghiên cứu:
 
 
Các công trình khoa học đã công bố: 

 1. Tam Minh Phan, Biet Van Huynh, Susilo Nur Aji Cokro Darsono , Thanh-Luu Pham, Ha Manh Bui (2023). Ultrasound-Assisted Lipid Extraction from Chlorella sp.: Taguchi Design and Life Cycle Assessment. Molecular Biotechology DOI: 10.1007/s12033-023-00836-6
2. Tran Minh Hien, Nguyen Thi Mai, Huynh Van Biet. (2023). Diversity evaluation of Cordyceps spp. in Bidoup, Nui Ba, Lam Dong province, Vietnam. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1155 012003. DOI 10.1088/1755-1315/1155/1/01200
3. Phạm Thị Hồng Phi, Nguyễn Phú Hòa Nguyễn Thị Thanh Trúc, Nguyễn Văn Thống, Huỳnh Văn Biết (2023). Phân tích đa dạng di truyền quần thể cá sửu bạc (Boesemania microlepis) bằng chỉ thị phân tử ISSR. Báo cáo khoa học Hội nghị khoa học Công nghệ sinh học Toàn quốc 2023. pp1362-1368
4. Vu, T. V., Huynh, D. D., Nguyen, T. T., Tran, T., Tran, M. D., Tran, A. B., Le Guen, V., & Huynh, B. V. (2022). Evaluating the genetic potential of Hevea genetic resources originating from the state of Rondonia in Brazil conserved in Vietnam The Journal of Agriculture and Development 21(1), 17-27.
5. Đoàn Thị Hồng Điểm, Lê Hoàng Tú, Lê Quang Tuyền, Phạm Văn Hiền, Huỳnh Văn Biết (2021). Đa dạng di truyền của tập đoàn giống mía nhập nội Tây Ninh. Báo cáo khoa học Hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc 2021. 813-819.
6. Pham, D. T. K., Huynh, B. V., & Mai, T. (2021). Genetic relationship analysis of Dendrobium anosmum Lindl. var. semialba based on the chloroplast matK and rbcL genes. The Journal of Agriculture and Development 20(3), 41-49.
7. Ho, L. B., Huynh, B. V, & Bui, T. C. (2021). Accumulation and distribution of lead (Pb) in different tissues of Lucky bamboo plants (Dracaena sanderiana). The Journal of Agriculture and Development 20(3), 50-60
8. Nguyen Vu Phong, Tran Bao Thang, Nguyen T.N. Loan, Bien T.L. Thanh, Ton B. Linh, Le H.T. Tien, Ton T. Anh, Nguyen B. Quoc, Huynh V. Biet, Le D. Don and Stephane Bellafiore. (2021). The response of rice varieties to Meloidogyne graminicola from the Mekong Delta, Vietnam. Nematology, 1-18. DOI 10.1163/15685411-bja10102.
9. Vu Văn Trường, Huỳnh Đức Định, Nguyễn Thị Thảo, Trần Thanh, Huỳnh Thị Minh Tâm, Ronan Rivallan, Huỳnh Văn Biết, Le Guen Vincent. (2021). Nghiên cứu đa dạng di truyền nguồn gen cao su đang được bảo tồn ở Việt Nam. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số 3 +4, trang 5-13.
10. Vinh H. D. Nguyen, Anh V. T. Nguyen, Toan Q. Truong, Ly. T.P. Trinh, & Biet V. Huynh.(2021). Optimization of total phenolic extraction of Chromolaena odorata leaf for antifungal activity against plant pathogens. The Journal of Agriculture and Development, 18(6), ’38-48.
11. Trịnh Việt Nga, Nguyễn Cao Kiệt, Bùi Minh Trí, Phạm Thị Minh Tâm, Nguyễn Hữu Hổ, Huỳnh Văn Biết. (2020). Đánh giá hàm lượng axít oleanolic và đa dạng di truyền nguồn gen đinh lăng lá nhỏ (Polyscias fruticosa (L.) Harms) thu thập tại Việt Nam. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (ISSN 1859-4581). Số 10/2020, trang 46 – 54.
12. Phạm Đức Toàn, Huỳnh Văn Biết, Bùi Cách Tuyến. (2020). Sử dụng chỉ thị SSR để đánh giá sự biến động di truyền của các mẫu giống mè (Sesamum indicum L.). Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển. Tập 19, số 5, trang 9 -19
13. Vu Van Truong, Lai Van Lam, Le Mau Tuy, Huynh Duc Dinh, Nguyen Thi Thao, Rivallan Ronan, Huynh Van Biet, Le Guen Vincent. (2020). Population genetic structure of a thousand rubber tree accessions from wild Rondônia populations conserved in Vietnam. Genet Resour Crop Evol, 67, p 475-487
14. Huỳnh Văn Biết, Nguyễn Thị Ngọc Phương, Nguyễn Thị Thanh Nga, Trương Quang Toản & Phùng Võ Cẩm Hồng. (2020). Phân tích thành phần hóa thực vật và xác định khả năng chống oxy hóa và kháng khuẩn của dịch chiết từ lá của cây khôi nhung (Ardisia silvestris Pitard). Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển. Tập 19, số 4, trang 29
15. Bùi Cách Tuyến, Phạm Đức Toàn, Phạm Thị Hồng Phi, Nguyễn Thị Thu, Lê Cao Lượng, Huỳnh Văn Biết. (2020). Phát hiện virus gây hại trên cây Chanh dây (Passiflora edulis) ở khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT, số 1, trang 24-31
16. Nguyen, V. H. D., Nguyen, A. V. T., Truong, T. Q., Trinh, L. P. T., & Huynh, B. V. (2019). Optimization of total phenolic extraction of Chromolaena odorata leaf for antifungal activity against plant pathogens. The Journal of Agriculture and Development 18(6), 38-48
17. Bùi Cách Tuyến, Phạm Đức Toàn, Nguyễn Thị Thu, Phạm Thị Hồng Phi, Lê Cao Lượng, Huỳnh Văn Biết (2019). Bước đầu xác định nguyên nhân gây bệnh sọc đen thân trên cây hoa cúc (Chrysanthemum spp.) ở Lâm Đồng bằng kỹ thuật PCR. Tạp chí Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, số 20, trang 29-34
18. Trương Quang Toản, Huỳnh Văn Biết. (2019). Nghiên cứu tổng hợp hạt nano bạc sử dụng dịch chiết lá điều (Anacardium occidentale) và đánh giá khả năng ức chế nấm Colletotrichum capsici gây bệnh thán thư trên ớt. Tuyển tập báo cáo toàn văn Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc năm 2019. NXB Đại học Quốc gia TP.HCM, trang 164-168.
19. Hồ Thị Bích Liên, Huỳnh Văn Biết, Bùi Cách Tuyến. (2019). Đánh giá tiềm năng tích luỹ chì của cây phát tài (Dracaena sanderiana). Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 2 (366) trang 3-12.
20. Trịnh Việt Nga, Nguyễn Cao Kiệt, Bùi Minh Trí, Phạm Thị Minh Tâm, Nguyễn Hữu Hổ, Huỳnh Văn Biết. (2019). Phân tích trình tự DNA barcode của một số mẫu Đinh lăng được thu thập tại Việt Nam. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 2 (365) trang 25-34
21. Hồ Thị Bích Liên, Huỳnh Đường Thu Sương, Huỳnh Văn Biết, Bùi Cách Tuyến. (2019). Biểu hiện gen chống oxy hóa trên cây phát tài (Dracaena sanderiana) trong điều kiện nhiễm độc chì. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 2 (365) trang 3-10.
22. Phạm Minh Tâm, Huỳnh Văn Biết, Ngô Thị Huyền Trân, Bùi Nghĩa Hiệp. (2019). Tối ưu hóa môi trường thu sinh khối Rhodobacter sp. bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm. Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn, số 62.
23. Hồ Thị Bích Liên, Đào Minh Trung, Huỳnh Văn Biết, Bùi Cách Tuyến. (2018). Ảnh hưởng của nồng độ chì (Pb2+) đến sinh trưởng tích lũy và loại bỏ chì của cây phát tài. Tạp chí Tài Nguyên và Môi trường, số 20 (298) trang 31-34
24. Pham Duc Toan, Huynh Van Biet, Vo Thi Thuy Hue, Huynh Thanh Sang, Bui Minh Tri, Bui Cach Tuyen. (2018). Analysis of genetic diversity of gac (Momordica cochinchinesis Lour. Spreng) in Southern Vietnam using fruit morphological and microsatellite markers. Australian Journal of Crop Science, 12 (12): p 1890-1898.
25. Lê Văn Huy, Nguyễn Thị Lệ Hằng, Nguyễn Trọng Sinh, Nguyễn Minh Triết, Phùng Võ Cẩm Hồng, Lê Thị Diệu Trang, Nguyễn Thanh Điền, Huỳnh Văn Biết. (2018). Xác định Alpha-tocopherol trên cây rau ngót (Sauropus androgynus) bằng sắc ký lỏng cao áp. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển, số 2, p 43-47.
26. Du Phuc Thinh, Tang Thi Kim Hong, Huynh Van Biet. (2017). Optimizing DNA extraction condition from wood using response surface methods. Vietnam Journal of Science and Technology, (6).
27. Pham Duc Toan, Vo Thi Thuy Hue, Huynh Van Biet, Bui Minh Tri, Bui Cach Tuyen. (2017). Genetic diversity of gac (Momordica cochinchinesis (Lour.) Spreng) accessions collected from Mekong delta of Vietnam revealed by RAPD marker. Australian Journal of Crop Science, 11 (2): p 206-211.
28. Nguyễn Thị Xuân Ngọc, Chế Nguyên Kha, Huỳnh Văn Biết, Bùi Cách Tuyến. (2017). Phát hiện định tính và định lượng Cucumber mosaic virus (CMV) gây hại trên dưa leo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Lâm Đồng. Tạp chí KHKT Nông Lâm Nghiệp – Đại học Nông Lâm TP.HCM, số 1, trang 57-60
29. Huỳnh Thị Mộng Thúy, Huỳnh Văn Biết, Lê Thị Diệu Trang. (2015). Đánh giá hiệu quả gây chết của tinh dầu xả đối với ruồi nhà Musca domestica. Tạp chí KHKT Nông Lâm Nghiệp – Đại học Nông Lâm TP.HCM. So 1, tr. 67-73.
30. Bùi Cách Tuyến, Đinh Thành Phước, Phạm Thị Anh Thư, Huỳnh Văn Biết. (2014). Tách dòng, tạo plasmit mang gien EPSPS ứng dụng cho phát hiện định lượng đậu nành (Glycine max L.) chuyển gen kháng thuốc diệt cỏ Glyphosate bằng kỹ thuật Real-time PCR. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 244, trang 13-20
31. Lê Văn Huy, Nguyễn Thị Thùy Trang, Nguyễn Lâm Thiên Thanh, Huỳnh Văn Biết, Bùi Cách Tuyến. (2014). Xác định hàm lượng và hoạt tính oxy hóa của quecxetin có trong sản phẩm hành ta (Allium ascalonicum L.) muối chua. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 244, trang 35-39.
32. Bùi Cách Tuyến, Nguyễn Hữu Nghĩa, Pham Thị Anh Thư, Huỳnh Văn Biết. (2013). Nghiên cứu xây dựng qui trình kỹ thuật Duplex PCR nhằm phát hiện thực phẩm chuyển gen có nguồn gốc từ đậu nành. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 10, trang 14-20.
33. Nguyễn Ngọc Ngân, Bùi Cách Tuyến, Nguyễn Phan Thành, Huỳnh Văn Biết. (2013). Xây dựng qui trình Multiplex PCR với đối chứng nội nhằm phát hiện bắp chuyển gen. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 10, trang 21 – 27.
34. Van-Biet Huynh, Anne Repellin, Yasmine Zuily-Fodil, Anh-Thu Pham-Thi. (2012). Aluminum stress response in rice: effects on membrane lipid composition and expression of lipid biosynthesis genes. Physiologia Plantarum, 146 (3), 272 – 284.
35. Diệp Thị Mỹ Hạnh, Huỳnh Văn Biết, Phạm Thị Anh Thư. (2012). Nghiên cứu đa dạng di truyền của quần thể tre Việt Nam. Báo cáo tổng kết của Đề tài Trọng điểm Đại học Quốc gia TP.HCM.
36. Maria-Lucia Torres-Franklin, Anne Repellin, Van-Biet Huynh, Agnès d’Arcy-Lameta, Yasmine Zuily-Fodil, Anh-Thu Pham-Thi. (2009). Omega-3 fatty acid desaturase (FAD3, FAD7, FAD8) gene expression and linolenic acid content in cowpea leaves submitted to drought and after rehydration. Environmental and Experimental Botany 65, 162–169.
37. Huỳnh Văn Biết, Daniel Couch, Catherine Perrot-Rechenmann. (2005). Xác định đặc điểm của cây độ biến Arabidopsis thaliana ở gen đáp ứng auxin. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp số 2 và 3, trang 7-16.
38. Bùi Cách Tuyến, Huỳnh Văn Biết, Phạm Đức Toàn, Từ Thị Mỹ Thuận, Lê Thị Diệu Trang. (2002). Phát hiện bệnh chùn đọt chuối do Banana Bunchy Top Virus và bệnh sọc lá do Banana Streak Virus trên cây chuối bằng kỹ thuật phân tử”. Kỷ yếu Hội nghị Toàn quốc lần thứ 1 về Bệnh học Thực vật và Sinh học Phân tử.

Số lần xem trang: 2294
Điều chỉnh lần cuối: 15-01-2024

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm tám sáu bảy bảy

Xem trả lời của bạn !