Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

Họ và tên:

 

HUỲNH VĂN BIẾT


Năm sinh:

1977

Học vị:

Tiến sĩ

Ngành/ Chuyên ngành:

Sinh thái, sinh lý hóa phân tử/ Khoa học Sinh học và Môi trường

Chức vụ:

Phó viện trưởng

Trưởng Bộ môn Sinh học Phân tử - Công nghệ Gen và Tế bào

Điện thoại

0932 056 277

Email:

hvbiet@hcmuaf.edu.vn

 
Định hướng nghiên cứu:
Các công trình khoa học đã công bố:
a. Trong nước
1. Bùi Cách Tuyến, Huỳnh Văn Biết, Phạm Đức Toàn, Từ Thị Mỹ Thuận, Lê Thị Diệu Trang. (2002). Phát hiện bệnh chùn đọt chuối do Banana Bunchy Top Virus và bệnh sọc lá do Banana Streak Virus trên cây chuối bằng kỹ thuật phân tử”. Kỷ yếu Hội nghị Toàn quốc lần thứ 1 về Bệnh học Thực vật và Sinh học Phân tử.
2..Huỳnh Văn Biết, Daniel Couch, Catherine Perrot-Rechenmann. (2005). Xác định đặc điểm của cây độ biến Arabidopsis thaliana ở gen đáp ứng auxin. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp số 2 và 3, trang 7-16.
3. Bùi Cách Tuyến, Nguyễn Hữu Nghĩa, Pham Thị Anh Thư, Huỳnh Văn Biết, (2013). Nghiên cứu xây dựng qui trình kỹ thuật Duplex PCR nhằm phát hiện thực phẩm chuyển gen có nguồn gốc từ đậu nành. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 10, trang 14-20.
4. Nguyễn Ngọc Ngân, Bùi Cách Tuyến, Nguyễn Phan Thành, Huỳnh Văn Biết, (2013). Xây dựng qui trình Multiplex PCR với đối chứng nội nhằm phát hiện bắp chuyển gen. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 10, trang 21 – 27.
5. Bùi Cách Tuyến, Đinh Thành Phước, Phạm Thị Anh Thư, Huỳnh Văn Biết, (2014). Tách dòng, tạo plasmit mang gien EPSPS ứng dụng cho phát hiện định lượng đậu nành (Glycine max L.) chuyển gen kháng thuốc diệt cỏ Glyphosate bằng kỹ thuật Real-time. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 244, trang 13-20.
6. Lê Văn Huy, Nguyễn Thị Thùy Trang, Nguyễn Lâm Thiên Thanh, Huỳnh Văn Biết, Bùi Cách Tuyến, (2014). Xác định hàm lượng và hoạt tính oxy hóa của quecxetin có trong sản phẩm hành ta (Allium ascalonicum L.) muối chua. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 244, trang 35-39.
b. Nước ngoài
1. Maria-Lucia Torres-Franklin, Anne Repellin, Van-Biet Huynh, Agnès d’Arcy-Lameta, Yasmine Zuily-Fodil, Anh-Thu Pham-Thi. (2009). Omega-3 fatty acid desaturase (FAD3, FAD7, FAD8) gene expression and linolenic acid content in cowpea leaves submitted to drought and after rehydration. Environmental and Experimental Botany 65, 162–169.
2. Van Biet Huynh, Anne Repellin, Yasmine Zuily-Fodil, Anh Thu Pham Thi (2012). Aluminum stress response in rice: effects on membrane lipid composition and expression of lipid biosynthesis genes. Physiological Plantarum 2012.
 

 

Số lần xem trang: 12711
Điều chỉnh lần cuối: 20-09-2021

Thủ tướng nói về tiềm năng phát triển dược liệu của Việt Nam (13-04-2017)

Lịch học nội quy PTN T3/2015 (18-03-2015)

Nguyễn Bảo Quốc (16-09-2013)

Lê Đình Đôn (30-07-2013)

Phùng Võ Cẩm Hồng (13-07-2013)

Trịnh Thị Phi Ly (12-07-2013)

Trần Thị Thu Hà (12-07-2013)

Võ Thị Thúy Huệ (12-07-2013)

Phan Đặng Thái Phương (12-07-2013)

Phạm Hồng Đức Phước (12-07-2013)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường và Tài nguyên

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn năm bốn tám một

Xem trả lời của bạn !