Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University
 
 

Họ và tên:

TRỊNH THỊ PHI LY

Năm sinh:

1983

Học vị:

Tiến sĩ

Ngành/ Chuyên ngành:

Công nghệ Sinh học/ Năng lượng Sinh học

Chức vụ:

Trưởng Bộ môn Hóa sinh - Hóa dược

Điện thoại:

0379700703

Email:

phily@hcmuaf.edu.vn
kmtglytrinh@gmail.com

 
Định hướng nghiên cứu:
 

Nghiên cứu và phát triển các qui trình chuyển hóa sinh khối (biomass) thành các sản phẩm có giá trị như nhiên liệu sinh học, vật liệu sinh học và hợp chất sinh học.

- Chiết xuất cô lập các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học

- Nghiên cứu ứng dụng enzyme trong các quá trình chuyển hóa sinh khối

Các công trình khoa học đã công bố:
 
          
1. Nguyen Quynh Anh and Trinh Thi Phi Ly. Biomass Utilization: Conversion Strategies (Book). Chapter 6: Thermochemical Conversion of Cellulose and Hemicellulose. Spinger, 2022.
2. Nguyen V. T. Anh, Phung .V.C. Hong, T.N. Dong, Trinh T.P. Ly and Le T. Thien Le. Investigation of phytochemical compositions and biological activities of Caesalpinia minax Hance. The 4th International Conference on Sustainable Agriculture and Environment Ho Chi Minh City, Vietnam, 155-164. (2022).
3. Le Nguyen Thanh Dong, Nguyen Thi Van Anh, Huynh Van Biet, Trinh Thi Phi Ly. Optimization of the extraction of polyphenols from red glorybower (Clerodendrum japonicum) leaf by response surface methodology. Kỉ yếu Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc 2022.
4. Ly T. P. Trinh, Tat V. Nguyen, Anh T. V. Nguyen, & Anh Q. Nguyen. Two-step pretreatment for improving enzymatic hydrolysis of spent coffee grounds. The Journal of Agriculture and Development 21(3).
5. Hanh M. Ho, Ha L. N. Tran, Truc T. T. Tran, Anh T. V. Nguyen1, & Ly T. P. Trinh. Nghiên cứu chiết dầu và thu nhận đường từ bã cà phê. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (số 1).
6. Trinh Thi Phi Ly, Nguyen Quynh Anh, and Hyeun-Jong Bae. Intgrated process for the production of xylo-oligosaccharides and bioethanol from bamboo (Phyllostachy pubescens). SAE 2020.
7. Eun Jin Cho, Ly Thi Phi Trinh, Younho Song, Yoon Gyo Lee, Hyeun Jong Bae. Bioconversion of biomass waste into high value chemicals. Bioresource Technology 298 (2020) 122386
8. Ly Thi Phi Trinh, Young Ju Lee, Chan Song Park, Hyeun Jong Bae. Aqueous acidified ionic liquid pretreatment for bioethanol production and concentration of produced ethanol by pervaporation. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 69 (2019) 57-65.
9. Ly Thi Phi Trinh, Yong Soo Choi, Hyeun Jong Bae. Production of phenolic compounds and biosugars from flower resources via several extraction processes. Industrial Crops and Products, 125 (2018) 261-268.
10. Ly Thi Phi Trinh, Young-Ju Lee, Jae-Won Lee, Won-Heong Lee. Optimization of Ionic Liquid Pretreatment of Mixed Softwood by Response Surface Methodology and Reutilization of Ionic Liquid from Hydrolysate. Biotechnology and Bioprocess Engineering 23 (2018) 228-237.
11. Nguyen Quynh Anh, Cho E. J., Trinh T. P. L., Jeong J. S., Bae H. J. (2017) Development of an integrated process to produce d-mannose and bioethanol from coffee residue waste. Bioresource Technology 244 (2017) 1039-1048.
12. Ly Thi Phi Trinh, Jae Won Lee, Hong Joo Lee. Acidified glycerol pretreatment for enhanced ethanol production from rice straw. Biomass and Bioenergy, 94 (2016) 39-45.
13. Ly Thi Phi Trinh, Young Ju Lee , Jae-Won Lee , Hong-Joo Lee, Characterization of ionic liquid pretreatment and the bioconversion of pretreated mixed softwood biomass, Biomass & Bioenergy, 81 (2015) 1-8.
14. Chandan Kundu, Ly Thi Phi Trinh, Hong-Joo Lee, Jae-Won Lee, Bioethanol production from oxalic acid-pretreated biomass and hemicellulose-rich hydrolysates via a combined detoxification process. Fuel, 161 (2015) 129-136.
15. Ly Thi Phi Trinh, Chandan Kundu, Jae-Won Lee, Hong-Joo Lee, An integrated detoxification process with electrodialysis and adsorption from hydrolysates of yellow poplars, Bioresour. Technol., 161 (2014) 280-287.
16. Ly Thi Phi Trinh, Young Ju Lee, Hyeun-Jong Bae, Hong-Joo Lee. Pervaporative separation of butanol using a composite PDMS/PEI hollow fiber membrane, J. Ind. Eng. Chem. 20 (2014), 2814-2818.
17. So-Yeon Jeong, Ly Thi Phi Trinh, Hong-Joo Lee, Jae-Won Lee. Improvement of the fermentability of oxalic acid hydrolysates by detoxification using electrodialysis and adsorption, Bioresour. Technol., 152 (2014) 444–449.
18. Jae-Won Lee, Ly Thi Phi Trinh, Hong-Joo Lee. Removal of inhibitors from a hydrolysate of lignocellulosic biomass using electrodialysis, Sep. Purif. Technol. 122 (2014) 242-247.
19. Ly Thi Phi Trinh, Eun Jin Cho, Young Ju Lee, Hyeun-Jong Bae, Hong-Joo Lee. Pervaporative separation of bioethanol produced from the fermentation of waste newspaper, J. Ind. Eng. Chem. 19 (2013) 1910–1915.
20. Ly Thi Phi Trinh, Young Ju Lee, Jae-Won Lee, Hyeun-Jong Bae, Hong-Joo Lee. Recovery of an ionic liquid [BMIM]Cl from a hydrolysate of lignocellulosic biomass using electrodialysis, Sep. Purif. Technol. 120 (2013) 86–91.
21. Vinh H. D. Nguyen, Anh V. T. Nguyen, Toan Q. Truong, Ly. T.P. Trinh, & Biet V. Huynh. 2021. Optimization of total phenolic extraction of Chromolaena odorata leaf for antifungal activity against plant pathogens. The Journal of Agriculture and Development, 18(6), ’38-48. 
22. Trịnh Thị Phi Ly, Nguyễn Bá Sơn, Trần Thị Lệ Minh. Khảo sát hàm lượng, thành phần và hoạt tính kháng oxy hóa của tinh dầu củ Nghệ đen (Curcuma zedoaria Berg.). Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp năm 2008, trang 138.
23. Trịnh Thị Phi Ly, Nguyễn Bá Sơn, Trần Thị Lệ Minh. Nghiên cứu tinh dầu củ Nghệ đen và thử nghiệm tạo mô sẹo từ lá cây nghệ đen (Curcuma zedoaria Berg.) in vitro. Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường đại học và cao đẳng khối Nông – Lâm – Ngư – Thủy toàn quốc năm 2009, trang 447.
24. Trần Thị Lệ Minh, Nguyễn Phượng Vỹ, Nguyễn Trung Tính, Trương Vũ Phong, Đinh Hải An, Cao Thị Thanh Loan, Trịnh Thị Phi Ly, 2008. Nghiên cứu một số phương pháp chiết xuất tinh dầu, phân tích hàm lượng và thành phần các hợp chất trong cây bạc hà (Mentha arvensis L.) . Hội nghị khoa học toàn quốc lần 4, NXB Khoa học và kỹ thuật, trang 365.
25. Trịnh Thị Phi Ly, Trương Thị Bích Liễu, Trần Thị Quỳnh Diệp và Trần Công Luận. Thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của tinh dầu lá và quả Màng tang thu thập ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 3/2010, trang 88.
 

Số lần xem trang: 2245
Điều chỉnh lần cuối: 14-10-2023

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám chín không sáu hai

Xem trả lời của bạn !