Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

 

Họ và tên:

TRƯƠNG PHƯỚC THIÊN HOÀNG

Năm sinh:

1979

Học vị:

Tiến sĩ

Ngành/ Chuyên ngành:

Vi sinh/ Sinh hóa

Chức vụ:

Trưởng bộ môn Công nghệ Vi sinh

Điện thoại:

0903975795

Email:

hoangtp@hcmuaf.edu.vn

truongphuocthienhoang@gmail.com  

 

Định hướng nghiên cứu:
Các công trình khoa học đã công bố
a. Trong nước
1. Trương Phước Thiên Hoàng, ­Trần Thị Hồng Nghi, Lê Thanh Hùng, Trương Quang Bình. Nghiên cứu ứng dụng enzyme protease từ vi khuẩn Bacillus subtilis để thủy phân phụ phẩm cá tra. Tạp chí KHKT Nông Lâm Nghiệp – ĐH Nông Lâm Tp. HCM. Số 3/2012.
2. Trương Phước Thiên Hoàng, Nguyễn Trường Ngọc Tú, Trần Thị Hồng Nghi. Nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp enzyme protease từ vi khuẩn Bacillus subtilis và khảo sát các điều kiện thủy phân phụ phẩm cá tra, cá basa. Tạp chí KHKT Nông Lâm Nghiệp – ĐH Nông Lâm Tp. HCM. Số 3/2012.
3.Trần Thị Vân, Tăng Thị Ánh Thơ, Trần Thị Quỳnh Diệp, Trương Phước Thiên Hoàng, Phạm Thị Bích Nga, Đinh Minh Hiệp, Lê Đình Đôn, 2012. Nghiên cứu tính đối kháng và hoạt tính enzyme của các mẫu nấm thuộc chi Trichoderma phân lập ở Việt Nam. Tạp chí Bảo vệ thực vật. Số 4/2012.
b. Nước ngoài
1. Nguyễn Thị Cẩm, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Trần Ngọc Thiên Kim và Trương Phước Thiên Hoàng, 2012. Study on chitin compound synthetic from fungi. Agricultural sciences and technology. Tạp chí KHKT Nông Lâm Nghiệp – ĐH Nông Lâm Tp. HCM. Số 4/2012.
2. Nguyễn Thị Thanh Trúc, Võ Thị Thanh Bình, Lê Thị Ngọc Hân và Trương Phước Thiên Hoàng, 2012. Isolation, characterization and production phytase-producing Bacillussubtilis. Tạp chí KHKT Nông Lâm Nghiệp – ĐH Nông Lâm, Tp. HCM. Số 4/2012.

 

Số lần xem trang: 2210
Điều chỉnh lần cuối: 05-10-2023

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám bảy năm hai chín

Xem trả lời của bạn !