Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

Họ và tên:

NGUYỄN MINH QUANG


Năm sinh:

1978

Học vị:

Kỹ sư

Ngành/ Chuyên ngành:

Nông học/ Phân bón

Email:

minhquang@hcmuaf.edu.vn

minhquanguaf@yahoo.com

Định hướng nghiên cứu:
-  Nghiên cứu kỹ thuật trồng và chế biến nấm ăn và nấm dược liệu.
- Nghiên cứu xử lý chất thải rắn làm phân bón.
Các công trình khoa học đã nghiên cứu:
1. Bùi Cách Tuyến, Phan Hữu Tín, Võ Thị Thúy Huệ, Nguyễn Minh Quang­. 2012. Tận dụng phụ phẩm nông nghiệp trồng Nấm Linh Chi (Ganoderma lucidum). Tạp chí KHKT Nông Lâm Nghiệp – ĐH Nông Lâm Tp. HCM. Số 2/2012.
2. Bùi Cách Tuyến, Mã Yến Thanh, Nguyễn Minh Quang, Võ Thị Thúy Huệ, 2012. Thiết lập quy trình tái sinh in vitro và đánh giá kết quả chuyển nạp gen vào cây dầu mè (Jatropha curcas) thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens. Tạp chí KHKT Nông Lâm Nghiệp – ĐH Nông Lâm Tp. HCM. Số 1/2012.  
3.  Bùi Cách Tuyến, Danh Kim Được, Võ Thị Thúy Huệ, Nguyễn Minh Quang. 2013. Nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ phế thải rau-củ-quả và mạt cưa sau trồng nấm. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trang 94-101, số 3+4/2013.
4. Bùi Cách Tuyến, Lê Hữu Tài, Nguyễn Minh Quang, Võ Thị Thúy Huệ. 2013. Xây dựng quy trình tạo ethanol sinh học từ vỏ trái ca cao. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trang 149-154, số Tháng 3/2013.
5. Bùi Cách Tuyến, Trần Công Phát, Võ Thị Thúy Huệ, Nguyễn Minh Quang. 2013. Nghiên cứu ứng dụng enzyme protease thủy phân nhau heo tạo phân hữu cơ sinh học. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trang 60-64, số 8/2013.

 

Số lần xem trang: 2135
Điều chỉnh lần cuối: 03-01-2014

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn hai bốn hai bốn

Xem trả lời của bạn !