Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

Họ và tên:

CAO THỊ THANH LOAN

Năm sinh:

1985

Học vị:

Tiến sĩ

Ngành/ Chuyên ngành:

Công nghệ sinh học/ Thực phẩm

Điện thoại 0812302430

Email:

loan.caothithanh@hcmuaf.edu.vn

Định hướng nghiên cứu:
 

- An toàn vệ sinh thực phẩm, phát hiện các độc tố - kháng sinh trong thực phẩm, định danh các loại nấm vi khuẩn gây bệnh cho nông sản sau thu hoạch và xây dựng quy trình bảo quản nông sản sau thu hoạch.

- Phát triển các sản phẩm thực phẩm chức năng có lợi cho sức khỏe.

Các công trình khoa học đã công bố:
 
 

1. Loan Thi Thanh Cao, Leslie D. Bourquin. Relationship of Arsenic and Lead in Soil and that in Fruit and Leaves of Apple Trees at Selected Orchards in Michigan. Journal of Food Protection, Vol. 83, No. 6, 2020, Pages 935–942

2. Dilhani Nisansala Jayawardhana , Loan Thi Thanh Cao, Thomas A. Yeargin , Kristen E. Gibson and Angela M. Fraser. The Relationship between Environmental Characteristics and Risk Management Practices on Produce Farms: A Systematic Literature Review. Agriculture 2020, 10(12), 577; https://doi.org/10.3390/agriculture10120577

3. Loan Thi Thanh Cao, Jeffrey Swada. Effects of Implementing Flipped Classroom Elements and In-class Discussion on Student Performance. Journal of Food Science Education. 2020; 1-9. https://doi.org/10.1111/1541-4329.12211

4. Supun Chathuranga Nabadawa Hewage, Loan Thi Thanh Cao, Rachael M Jones, Angela M Fraser. Factors associated with environmental service worker cleaning practices in health care settings: A systematic review of the literature. Am J Infect Control. 2021 Jul; 49(7):919-927. DOI: 10.1016/j.ajic.2021.01.001

5. Loan Thi Thanh Cao, Leslie D. Bourquin. Assessment of Selected Metal Concentrations In ShelfStable Commercial Apple Juices and Fresh Apple Ciders in Michigan. (in preparation) 

Số lần xem trang: 2227
Điều chỉnh lần cuối: 12-10-2021

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín ba chín năm

Xem trả lời của bạn !